Aktuality:Pozvánka na Detský maškarný ples
Obec Turík pozýva všetky deti, rodičov aj starých rodičov či sympatizantov tohto podujatia na 17. Detský maškarný ples v Turíku. Maškarný ples sa bude konať v sobotu 25. februára 2017 v sále kultúrneho domu. Začiatok je naplánovaný na 15. 00 hod. Všetky deti, ktoré sa zúčastnia akcie v maske, budú odmenené peknou vecnou cenou. Prosíme maminky a staré mamy, ktoré majú chuť napiecť fašiangové koláče aj iné špeciality, aby tak urobili a svoje pochúťky priniesli do sály. Ponúkneme nimi aj ostatných prítomných. O pitný režim pre deti a pohár vínka pre dospelých sa postará obec.

Novoročný vinš pre obyvateľov obce Turík


Obyvatelia našej krásnej obce Turík!

Želáme Vám len to nejlepšie, aby Nový rok 2017 bol pre Vás rokom splnených želaní a rokom rodinnej pohody a pokoja v duši. Želáme Vám, aby ste sa v obci Turík cítili dobre ako nikde inde na svete. Želáme Vám, aby ste si rok 2017 v zdraví a šťastí užili.

Zo srdca prajú
Starosta Mgr. Stanislav Krakovský
Poslanci obecného zastupiteľstva a zamestanci obce

Pozvánka na Stretnutie s Mikulášom 2016
Obec Turík pozýva všetky deti na Stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční v sobotu 10. decembra 2016 v sále KD v Turíku. Všetky deti do 15 rokov (ktoré sú na ZŠ a mladšie) dostanú od Mikuláša balíček sladkostí. Stačí mať pripravenú básničku, pesničku, vtip... Pripravené je aj občerstvenie pre deti aj rodičov, veľa súťaží a balónová diskotéka.Srdečne pozývame. Začiatok akcie je naplánovaný na 15.00 hod.

Pozvánka na hasičskú pohárovú súťaž O pohár DHZ Turík 2016
DHZ Turík pozýva obyvateľov Turíka na ďalší ročník už tradičnej pohárovej súťaže O pohár DHZ Turík 2016. Miestom konania je Dubáreň na vyšnom konci obce. Súťaž sa bude konať v sobotu 20. augusta. Pripravená je dobrá atmosféra, výborné výkony hasičských družstiev súťažiacich v dvoch kolách aj tradičné občerstvenie. Pre obyvateľov Turíka ponúkajú hasiči guláš zdarma. Srdečne všetkých pozývame.

Program súťaže:
11.- 11.45 hod Príchod a prezentácia hasičských družstiev
12.00 hod Nástup družstiev
12.30 hod začiatok 1. kola

Bicykluje celá rodina a Medzinárodný deň detí
Klub nadšencov amatérskej cyklistiky a obec Turík organizujú dňa 5. júna 2016 cykloturistický zraz – jeho 32. ročník pod názvom „ Bicykluje celá rodina“, ktorý sa uskutoční v priestoroch areálu KD Turík. Príchod účastníkov medzi 11.00 – 11.30 hod. Účelom tohoto stretnutia je podporiť pohybové aktivity, spoznávanie krás, pamiatok a pozoruhodností Liptova. Je to aj spôsob ako podporiť spoločné prežitie voľného času rodiny s deťmi, priateľov, známych. Podmienkou stretnutia je príchod do priestoru stretnutia na bicykloch. Súčasťou zrazu sú aj rôzne súťaže pripravené klubom NAC spojené s odmenami. Je samozrejmé, že radi privítame deti a občanov obce. Obec k tomuto zrazu pripravila aj viacero aktivít spojených s MDD. Pripravený bude guláš, pivo, kofola, súťaže aj odmeny.

Prvý pohár pre turíckych hasičov v roku 2016
28. mája sa v obci Liptovský Michal konala pohárová súťaž dobrovoľných hasičov, do ktorej sa prihlásil aj DHZ Turík. Hasiči vedený veliteľom Viktorom Murínom a strojníkom Norbertom Muchom presvedčili, že táto súťaž je im výsledkovo priaznivo naklonená. Súťaž takmer vyhrali, skončili nakoniec na druhom, striebornom stupienku. O víťazstvo ich v konkurencii 12 družstiev pripravila nakoniec susedná Lisková. Hasiči išli na súťaž po prvý krát vo vlastnom aute, v tomto roku zakúpenej Avii. Zarobili si na ňu okrem iného aj viacerými brigádami. Aj nasledujúci deň po takmer víťaznej súťaži pôjdu sadiť stromčeky do lesov v katastri Liptovskej Lúžnej.

Začiatok výstavby skladu na separovaný zber a palivové drevo
V máji začali pracovníci obce, jako aj brigádnici z radov DHZ na výstavbe skladu na separovaný zber a palivové drevo. Sklad bude stáť na mieste drevenej stavby za KD v Turíku. Na jej výstavu obec získala dotáciu od Mondi SCP Ružomberok v rámci enviromentálneho programu. Po dokončení stavby skladu (jún-júl 2016) tu bude uskladnené palivové drevo ale priestor bude slúžiť hlavne jako zberné miesto pre separovaný odpad. Tým pádom sa budeme môcť zbaviť plechového skladu při kultúrnom dome, ako aj tu umiestnených konatajnerov. Na mieste plechovej búdy máme v budúcnosti zámer vystavať altánok s niekoľkými lavičkami a zeleňou.

Regulácia brehov potoka Turík
Podnik Povodie Váhu a jeho pracovníci počas tretieho májového týždňa pristúpili k zregulovaniu asi 60 metrov brehu pri rodinných domoch Polečovcov, Murínovcov a Vodjanických. Tiež boli vyčistené záchytné nádrže na Dubárni a v Bani. Táto akcia prispeje k lepšej protipovodňovej ochrane obce.

Výstavba rodinných domov pokračuje
V súčasnosti sa v Turíku stavia niekoľko domov. V apríli sme skolaudovali dom rodiny Bednárikovcov, v júni príde na rad kolaudácia RD rodiny Gajdošovej. Vo výstavbe sú domy rod. Vodjanickej, Hurtukovej, Brestovičovej, Pučekovej, Chlustovej a Samekovej.

Práce na údržbe majetku obce
Pracovníci obce zamestnaní s pomocou programu ÚPSVaR v Ružomberku sa podieľajú na neustálom zveľaďovaní a údržbe majetku obce ako aj na ochrane a údržbe verejnej zelene a priestranstiev v obci. V máji bol zrekonštruovaný plot okolo kultúrneho domu, verejné priestory ako cesty, odvodňovacie kanály, areál KD, obecný cintorín, vodojem atď. sú stále čistené, zametané a kosené.

Členská schôdza Jednoty dôchodcov
V Turíku má za sebou rok činnosti základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. V utorok 16. marca 2016 mali jej členovia členskú schôdzu. Zúčastnili sa na nej aj starosta obce Mgr. Stanislav Krakovský a aj miestny farár PhLic. Jozef Gallovič. Predsedkyňa organizácie Ľubica Hýllová oboznámila členov o ich činnosti v správe, z ktorej sa bolo možné dozvedieť okrem iného aj to, že organizácia má už 20 členov.Tým sa stala najpočetnejšou organizáciou v obci. Dôchodci za rok absolvovali množstvo podujatí, kultúrnych, športových aj spoločenských. V diskusii sa potom dohodli aj programe na ďalší rok. K návrhom patrilo aj zorganizovať súťaž O najkrajšiu predzáhradku, či rôzne iné akcie.

Voľby do NR SR na Slovensku a v Turíku
V sobotu 5. marca sa na Slovensku konali voľby do NR SR. V Turíku na ich priebeh a správne sčítanie dohliadala 8 členná okrsková volebná komisia. V Turíku bolo do zazanamu voličov zapísaných 203 voličov. Volieb sa zúčastnilo celkovo 138 voličov, z toho 10 na voličský preukaz z iných obcí. Jeden hlas nebol platný. Percento účasti dosiahlo 67,98 % oprávnených voličov.

Ako hlasovali naši občania za jednotlivé politické strany?
1. SMER-SD 57 hlasov (41,60 %)
2. OľaNO 22 hlasov (16,05 %)
3. SNS 21 hlasov (15,32 %)
4. KDH 11 hlasov (8,02 %)
5. SaS 8 hlasov (5,83 %)
6. ĽS- Naše Slovensko Kotleba 6 hlasov (4,37) %)
7. SIEŤ 6 hlasov (4,37 %)
8. SME Rodina – Boris Kollár 4 hlasy (2,91 %)
9. KSS 1 hlas (0,72 %)
10. SZS 1 hlas (0,72 %)


Detský maškarný ples 30. Januára
Obec Turík pozýva všetky deti aj rodičov na detský fašiangový maškarný ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. januára 2016 o 16.00 hod v kultúrnom dome. Organizátori pripravili pre deti tradičný program a pekné ceny. Taktiež balónovú diskotéku. Prosia tiež maminky a staré mamy pekárky, aby priniesli na akciu svoje výrobky a koláče, ktoré budú tvoriť súčasť pohostenia všetkých zúčastnených.

Novým veliteľom DHZ Turík Viktor Murín
TURÍK – 9. januára sa v Kultúrnom dome v Turíku konalo Výročné valné zhromaždenie členov Dobrovoľného hasičského zboru Turík. Okrem iného došlo k voľbe nového veliteľa zboru. Doterajšieho veliteľa Jozefa Stašáka, ktorý sa funkcie vzdal z rodinných dôvodov nahradil Viktor Murín. Medzi nových členov zboru sa zaradil Ľubomír Mrva. Členovia odsúhlasili aj organizovanie 5. ročníka obľúbenej turíckej hasičskej súťaže O pohár DHZ Turík, ktorej dátum pripadol na 20. augusta 2016. Na zhromaždení sa ako hosť zúčastnil podpredseda OV DPO SR v Ružomberku Miroslav Caban.

Umrela RNDr. Jana Rezníková
Na samom konci roka 2015 umrela vo veku 43 rokov RNDr. Jana Rezníková. Pani Rezníková bola dlhoročnou poslankyňou obecného zastupiteľstva v Turíku. Pôsobila ako pedagóg na ZŠ s MŠ v Liptovskej Teplej. Jej smrť prišla viac ako nečakane. Pochovali ju v jej rodisku v Pribyline. Česť jej pamiatke.

Obec Turík je 5. najkrajšou obcou Slovenska
Veľkou senzáciou pre obec Turík sa stalo jej celkové umiestnenie v celoslovenskej súťaži informačného portálu o Slovensku – Slovak region – O najkrajšiu obec Slovenska. Zásluhu na tomto krásnom výsledku majú najmä hlasujúci ľudia, ktorí našej obci odovzdali dohromady 18 659 hlasov. Ďakujeme im za sympatie a peknú propagáciu našej obce na Slovensku. Verme, že nás podporia aj v budúcom ročníku tejto populárnej súťaže. Víťazstvo nám ušlo len o 2 000 hlasov a od tretieho miesta nás delilo len 500 hlasov.
Poradie obcí bolo nasledovné: 1. Hlinné 21 864 hlasov, 2. Santovka 20 271, 3. Terchová 19 023, 4. Sedliacka Dubová 18 980, 5. Turík 18 659, 6. Komjatice 17 856, 7. Smižany 17 515, 8. Horné Chlabany 12 255, 9. Malinová 11 194, 10. Olcnava 10 964.
Poradie miest bolo nasledovné: 1. Prievidza 30 053, 2. Spišská Nová Ves 29 821, 3. Zvolen 29 625

Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obec Turík oznamuje občanom, že najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať v utorok 1. Decembra o 17. h v kultúrnom dome.

Mikuláš príde 5 decembra
Obec Turík pozýva všetky deti aj s rodičmi a starými rodičmi na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať v sobotu 5. decembra 2015 v sále kultúrneho domu so začiatkom o 16. hod. Pre deti sú pripravené sladké darčeky a pre ostatných občerstvenie.

Seniori idú na Oravské Repete
Obec Turík organizuje pre občanov vo veku 60 a viac zájazd na kultúrne podujatie ORAVSKÉ REPETE, ktoré sa uskutoční 6. decembra 2015. Odchod od obecného úradu autobusom bude o 15.45 hod, začiatok vystúpenia je naplánovaný o 17.00 hod. Predpokladaný návrat do Turíka je o 20.00 hod. V programe vystúpi 8 spevákov z Oravy so sprievodnou kapelou Fresh Band, zabávač, spevák, imitátor - Števo Hruštinec a špeciálny hosť programu Nora Blahová.

Verejné prerokovanie navrhovanej zmeny činnosti Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok - oznámenie a pozvánka
Obec Turík oznamuje, že v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon“) sa dňa 3.11.2015 (utorok) o 16:00 hod. uskutoční verejné prerokovanie navrhovanej zmeny činnosti „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“. Verejné prerokovanie sa uskutoční v budove Kultúrneho domu v obci Liptovská Teplá. Obce Liptovská Teplá, Ivachnová a Turík sa v súlade s § 34 ods. 5 zákona dohodli, že vykonajú spoločné verejné prerokovanie.
Na rokovanie sa súčasne pozývajú:
1. MONDI SCP a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok
2. SIŽP, Inšpektorát životného prostredia, Legionárska 5, Žilina
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš
4. Okresné riaditeľstvo Ha ZZ, Nám.A.Hlinku 74, Ružomberok
5. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.A.Hlinku 74, Ružomberok
6. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, M.R.Štefánika 1, Žilina
7. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,Dobrovičova 12. Bratislava
8. Ministerstvo životného prostredia SR , Nám.Ľ.Štúra,1 Bratislava
9. EKOS plus s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava

Brigáda na obecnom cintoríne
V sobotu 25. októbra sa na miestnom cintoríne uskutočnila brigáda zameraná na výstavbu oplotenia, ktoré bolo po rokoch polámané, zničené poveternostnými vplyvmi aj pádmi okolitých drevín a skál. Ešte pred touto brigádou stĺpy plota počas septembra a októbra osadili precovníci obce Vladimír Hýll a Vladimír Veselovský. V sobotu pri naťahovaní pletiva pomáhali – Viktor Murín, Norbert Mucha, Rastislav Hamza, Jozef Hasálik, Peter Samek, Milan Frič, Vladimír Hýll a Stanislav Krakovský.

Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obec Turík oznamuje občanom, že najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať v utorok 3. novembra o 17. h v kultúrnom dome.

Obec Turík získala od Mondi SCP dotáciu 1 500 €
Obec Turík zabezpečuje zber komunálneho odpadu aj separovanie ostatných zložiek odpadu. Keďže obec nemá k dispozícii žiadne vlastné pozemky, zberné miesto je priamo pred kultúrnym domom, kde sa pohybuje najviac občanov aj návštevníkov obce. Občania sem nosia do nádob a kontajnerov jednotlivé komodity, všetko je však na očiach verejnosti. Obec sa preto zapojila do envirimentálneho projektu financovaného z Mondi SCP Ružomberok. Cieľom projektu je zabezpečenie vyššieho percenta vyseparovaného odpadu a tiež vyššia estetika prostredia, kde sa separovanie uskutočňuje, vybudovaním oplotenia z nepriehľadného prírodného materiálu –dosiek. Obec bola v tomto projekte úspešná a získala dotáciu 1 500 €.

V obci je úplne nový obecný rozhlas
Turík už niekoľko rokov trpel zlým a v ostatnom roku aj nefunkčným obecným rozhlasom. Bol do prevádzky uvedený ešte v polovici 70. rokov minulého storočia, poznačil ho nielen vek ale aj množstvo roztrhnutí vedenia či už padajúcimi stromami alebo mechanizmami a strojmi. Obec získala v rámci výjazdového zasadnutie vlády SR, ktoré s konalo v Ružomberku na začiatku leta od vlády premiéra Roberta Fica dotáciu 6 000 € na komplexnú rekonštrukciu obecného rozhlasu. Akciu zrealizovala firma Milana Mlynárika. Úplne nový rozhlas má obec k dispozícii od konca septembra.

Na druhé miesta si hasiči začínajú zvykať
V Liptovských Sliačoch sa v nedeľu 28.6. 2015 konalo ďalšie hasičské podujatie zaradené do série Ružomberskej hasičskej ligy. Špecialitou tejto pohárovej súťaže je, že dobrovoľné hasičské zbory súťažia s najstaršou používanou striekačkou PPS 8. Chlapci z Turíka ťahajú sériu výborných výsladkov. V Liptovských Sliačoch opäť vyhrali pohár, tentokrát strieborný. Pred nich sa umiestnili opäť len hasiči z Liptovskej Štiavnice. Gratulujeme.

Vláda poskytla obci Turík dotáciu 6 000 eur
V stredu 24. júna sa uskutočnilo v okrese Ružomberok výjazdové zasadnutie vlády SR. Premiér Robert Fico sa stretol aj so starostami obcí dolného Liptova na MsÚ v Ružomberku, kde s nimi diskutoval o aktuálnych potrebách a problémoch. Okrem iného vláda celkovo pre okres Ružomberok a aj okres Liptovský Mikuláš rozdelila na ich sociálnoekonomický rozvoj 2,2 milóna eur. Obec Turík dostala na kompletnú rekonštrukciu obecného rozhlasu 6 000 eur.

Obec Turík má už 240 obyvateľov
Obec Turík mala ku koncu mája 2015 už 240 trvalo bývajúcich občanov, čo je nové maximum za ostatných 50 rokov.

Deň Turíka bude v sobotu 18. júla
Obec Turík už tradične zorganizuje Deň Turíka aj tohto roku so všetkými sprievodnými akciami. Stane sa tak v sobotu 18. júla. Srdečne všetkých občanov aj návštevníkov obce pozývame.

Hasiči sa pochlapili aj v Liskovej
Dobrovoľní hasiči Turíka začali novú pohárovú sezónu ako z veľkej knihy. V ďalšom pohárovom preteku v Liskovej zaradenom do Ružomberskej hasičskej ligy obsadili krásne druhé miesto. O prvenstvo ich obralo až posledne štartujúce družstvo Liptovskej Štiavnice.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obec Turík oznamuje, že júnové zasadnutie obecného zastupiteľstva v Turíku sa bude konať v utorok 30. júna v kultúrnom dome. Začiatok zasadnutia je o 17.00 hod.

Historické víťazstvo hasičov Turíka
LIPTOVSKÝ MICHAL – V sobotu 23. mája sa v obci konala tradičná hasičská súťaž O pohár starostu obce. V upršanom a sychravom počasí sa v konkurencii 11 súťažných družstiev dobrovoľných hasičských zborov podarilo získať prvenstvo hasičom z Turíka. Je to ich historické víťazstvo, tak si ho potom poriadne vychutnali. Je o to vzácnejšie, že za nimi zaostali také družstvá ako Likavka, Martinček či Liptovská Štiavnica. Najbližšie sa hasiči predstavia v sobotu 7. Júna na súťaži v Liskovej.

V Turíku vznikla ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
TURÍK – V utorok 12. mája sa v sále kultúrneho domu stretli zakladajúci členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Na ich prvom stretnutí sa zúčastnil aj okresný predseda Stanislav Ižo, ktorý im porozprával o možnostiach a činnosti takejto organizácie. Miestni dôchodcovia prejavili ochotu obohatiť svoj zaslúžený odpočinok rôznorodou kultúrnou a spoločenskou činnosťou v rámci obce ako aj celookresných aktivít. Predsedkyňou miestnej organizácie sa stala Ľubica Hýllová, tajomníkom František Garaj. V ostatný májový týždeň sa dôchodci ukázali aj na prvých aktivitách. Najskôr pomohli pri vyčistení obecného cintorína a potom reprezentovali obec na celookresnom stretnutí dôchodcov konanom 29. mája v Liptovskej Teplej.

Nový kontrolór obce
Mgr. Mária Hatiarová hlavnou kontrolórkou obce Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom rokovaní dňa 29. apríla 2015 zvolili za hlavného kontrolóra obce Turík Mgr. Máriu Hatiarovú. Viac v zápisnici zo zasadnutia.

Regulácia brehov potoka Turík
Aj tohto roku pracovníci Povodia Váhu zregulovali v obci niekoľko desiatok metrov brehov potoka Turík - v lokalite pred obecným úradom, pri mostoch v Bani a pred rod. domom Antona Stašáka. Takisto bola prečistená záchytná hrádzka na Dubárni. Ešte by sa mali urobiť ďalšie časti v mesiaci máj.

Deň Zeme
V stredu 22. apríla si žiaci základnej školy dochádzajúci do ZŠ s MŠ v Liptovskej Teplej pripomenuli Deň Zeme. Vyzbierali odpadky po nespratných obyvateľoch a návštevníkoch obce v lokalite starý lom na vyšnom konci obce, Dubáreň, okolie kultúrneho domu a Bane. Nazbierali 6 veľkých vriec odpadu. Ďakujeme.

Nové okná na sále kultúrneho domu
V sobotu 4. apríla sa za pomoci poslanca VÚC Žilina Ing. Petra Cabana (splnil tak predvolebný sľub daný Turíčanom) uskutočnila výmena okien na sále Kultúrneho domu v Turíku. Nové okná prispejú k skultúrneniu prostredia obecného stánku kultúry. Inštalované žalúzie pomôžu aj stolným tenistom pri zatemnení slnečných lúčov počas zápasov. Ďakujeme.

Šialený začiatok apríla
Začiatok apríla bol čo sa týka počasia naozaj šialený. Štyri dni vytrvalo sneží, najviac snehu padlo v noci z 2. na 3. apríla. Približne 25 cm, takže musela byť na odhŕňanie snehu povolaná technika. Bolo možné sa tiež sánkovať aj stavať snehuliaky.

Schôdza hasičov
V utorok 31. marca sa konala schôdza členov DHZ Turík. Hasiči sa dohodli na účasti na základných školeniach hasičov (Viktor Murín, Erik Macejka, Filip Murín, Rastislav Hamza ml. a Jozef Stašák), ktoré sú podmienkou pre ďalšiu existenciu zboru a jeho odbornej pripravenosti. Odsúhlasili účasť turíckeho DHZ na organizácii seriálu Ružomberskej hasičskej ligy usporiadaním 5. ročníka pretekov O pohár DHZ Turík (15. augusta). Taktiež sa dohodli na praktickej skúške funkčnosti hydrantov v obci, ktoré sa uskutoční počas prvého jarného cvičenia. Budú tak vedieť, či sa môžu použiť ako zdroj vody pri prípadných požiaroch. Rozdelili si aj úlohy na nasledujúce obdobie. Jozef Stašák a Filip Murín budú mať pod palcom techniku a stav PHM, Erik Macejka zabezpečenie tréningov a súťaží . Nakoniec odsúhlasili aj služby pri udržiavaní poriadku v hasičskej zbrojnici – apríl S. Krakovský a V. Murín, máj R. Hamza a F. Murín, jún M. Gajdoš a E. Macejka, júl M. Vrábel a J. Stašák, august N. Mucha a L. Krakovský, september F. Murín a R. Hamza.

Oprava dažďovej kanalizácie pri kostole
13. marca obec zabezpečila 100 ks kanalizačných betónových tvárnic, ktoré za pomoci pracovníkov pracujúcich na aktivačných prácach osadila v poškodenom kanáli odvádzajúcom povrchovú vodu pri drevenici vedľa kostola.

Výrub stromov v centre obce
12. marca zvolal starosta obce pracovné stretnutie zamerané na podanie žiadosti o výrub stromov rastúcich mimo lesa, presnejšie pri potoku v centre obce. Tieto už viackrát spadli a ohrozili zdravie obyvateľov ako aj majetok obce. Keďže stromy rastú na obecnom pozemku, žiadosť vybavuje poverená obec – Lisková. Na stretnutí sa zúčastnili zástupca TANAP-u, starosta Liskovej Ing. Jozef Murina, starosta Turíka Mgr. Stanislav Krakovský ako aj zástupca majiteľa susedných nehnuteľností a odborne spôsobilý pracovník, ktorý by stromy upravil a choré a nestabilné vyrúbal. Všetci zainteresovaní sa dohodli na výrube aj úprave korún stromov. Keďže sa však už nestihne v zákonnej dobe vydať rozhodnutie, výrub sa uskutoční až v nasledovnom období vegetačného kľudu.

Ozvučenie sály kultúrneho dmu
Starosta v polovici marca podal žiadosť na VÚC Žilina o poskytnutie dotácie z prostriedkov VÚC Žilina pre projekt „Ozvučenie sály kultúrneho domu slúžiace na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatív obci.“

Oprava strechy autobusovej zastávky
Vo februári počas náporu vetra spadol na autobusovú zastávku pri OcÚ v Turíku strom. Pokryvil na nej strechu. Túto v sobotu 7. marca opravil p. Miroslav Frič. Ďakujeme.

Obec sa bude usilovať získať prostriedky na rekonštrukciu kultúrneho domu a miestnej komunikácie od kostola k RD Šurinovcov
24. februára sa starosta obce zúčastnil rokovania s pracovníkmi poradenskej firmy zabezpečujúcej pomoc pri získavaní eurofondov. V tomto období sa môžu obce s počtom obyvateľov pod 1 000, medzi ktoré patrí aj obec Turík, po takmer 10 ročnom čakaní získať nenávratné finančné príspevky – dotácie z eurofondov v rámci Programu rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014 – 2020. Výška podpory na jeden projekt v rámci programu je maximálne 300 tisíc eur, výška dotácie 100 % z oprávnených nákladov vrátane DPH, 50 % z celkových nákladov tvorí zálohová platba.
Obec Turík sa bude prostredníctvom tohto programu uchádzať o prostriedky na rekonštrukciu kultúrneho domu obsahujúceho výmenu strechy, zateplenie budovy a výmena elektroinštalácie ako aj rekonštrukciu a asfaltovú úpravu miestnej komunikácie vedúcej od kostola k RD P. Šurina. V týchto veciach začal starosta pracovať na zabezpečení projektovej dokumentácie k jednotlivým projektom.

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Turík
OBEC TURÍK
Vypisuje výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Turík

Tu je oficiálna výzva na výberové konanie:
Výzva na výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Turík


Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať 24. februára o 17.30 hod v zasadačke kultúrneho domu.

V Turíku sa opäť lyžuje
Na Vrchštály, kde je umiestnený lyžiarsky vlek v Turíku, sa opäť po roku lyžuje. Keďže minulý rok nebolo snehu skoro vôbec, tak sme si neužili ani zimné radovánky. Tohoročný február je ale iný. Snehu akurát, teplota a slniečko vynikajúce. Vyzeráto tak, že aj jarné prázdniny si naše deti vychutnajú aj na svahu. O vynikajúce služby a náladu sa stále starajú vlastníci a prevádzkári vleku z lyžiarskeho oddielu v Liskovej. V Turíku sa lyžuje teda aj cez prázdniny a víkendy v čase od 9.00 – 15.30 hod. Prípadné otázky vám ochotne zodpovedá predseda lyžiarov Pavol Mojš na tel.č. 0911 420 593.

Maškarný ples výborný účasťou aj náladou
Turík - V sobotu 14. februára, na Valentína a súčasne v posledný fašiangový víkend tohto roku, sa v sále kultúrneho domu uskutočnil 17. ročník detského maškarného plesu. Naozaj sa tu stretlo detí ako smetí. Celkovo organizátori zaznamenali 26 masiek. Najviac sa tentoraz predstavilo motýlých víl, stríg či princezien. Nechýbali však ani klasickí priráti, kovboji, indiáni, včielky, čarodejníci, upíri, nindžovia či originálni medveď a máša, zombík, Ruženka, ľudožrút aj robot.
Zahanbiť sa nedali ani maminky, ktoré podľa už zabehaného dobrého zvyku napiekli super pečivo, ktoré sa roznieslo po stoloch. Účastníci si mohli pochutnať na fašiangových fánkach, šiškách so slivkovým džemom, praclíkoch, bublaninách, ovocnom koláči, čučoriedkovom koláči, slanom pečive aj racio koláčoch z chlorelly. Naozajstné pochúťky.
No a potom prišla na rad promenáda masiek a ich prezentácia pred porotcami v rámci rozhovoru s moderátorom. Turícke deti sa znovu prejavili ako dobre improvizujúce aj zábavné. Niektoré hlášky vojdú určite do našej klasiky. Potom sa pozbierali hodnotenia porotcov a sčítavali hlasy. Medzitým sa deti bavili pri hudbe Tomáša a Lukáša. No a na rad prišlo aj vyhodnotenie. Najviac sa porote páčil zombík, druhý skončil robot a tretí kanibal. Všetkým deťom sa ušla sladká aj vecná odmena, ktoré odovzávali organizátori Stanislav Krakovský, Rastislav Hamza a Vlasta Volfová. Pre dospelých pohár vareného vínka a celý večer ukončila balónová diskotéka. Mali sme nachystané aj maľovanie na tvár či rôzne súťaže, ale keďže bolo už dosť hodín, nechali sme si to všetko nabudúce.


Snehová kalamita
V sobotu 31. januára sme sa dočkali bohatej snehovej nádielky, ktorá na Slovensku spôsobila kalamitu. V Turíku sme sneh z komunikácií včas odstránili. Ťažký sneh však spôsobil okrem iného pád stromu na elektrické vedenie na vyšnom konci obce a roztrhnutie vodiča. Pre veľké množstvo porúch však pracovníci SSE odstránili následky havárie až v nedeľu 1. februára.

Pád stromu na zastávku SAD
V sobotu 24. januára po nárazoch vetra padol strom v centre obce rovno na zastávku SAD. Zastávku, ktorá bola zrekonštruovaná len pred pár mesiacmi našťastie moc nepoškodilo. Pri odstraňovaní stromu pomohol M. Frič aj M. Ďuratný. Strom poškodil aj telefónne vedenie. Starosta obce poškodenie nahlásil pracovníkom Slovak telekomu, ktorý vedenie opravili.

Umrela Anna Polečová
V sobotu 17.1. zomrela vo veku 82 rokov Anna Polečová. Pohreb bol v utorok 20.1.2015

Prvé pracovné zasadnutie obecného zastupiteľstva
Na prvom pracovnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prerokovaný a schválený rozpočet obce na rok 2015. Jeho príjmová aj výdavková časť je vyrovnaná vo výške 50 200 €. Poslanci sa dohodli na voľbe nového kontrolóra obce. Bolo tiež prijaté aj VZN o miestnych daniach č.2/2014. Oproti minulým daniam a poplatkom nastali dve zmeny. Zvýšil sa poplatok za lesnú pôdu a poplatok za odvoz smetí o 0,50 €/na osobu, t.j. na 12 €. V diskusii sa hovorilo o tom, že je nutné zaviesť lepšiu kontrolu evidencie vývozu smetí, to znamená, že pracovník na aktivačných prácach bude osobne sčítavať popolnice spolu so zamestnancami TS Ružomberok. Tiež sa hovorilo o lepšej separácii odpadu a informovaní obyvateľov o týchto skutočnostiach. Poslanci tiež poverili starostu zabezpečiť centrálne rozposlanie platových výmerov občanom do konca apríla. Pripomienkované bolo aj vyplácanie príspevkov pre dôchodcov, aby im bolo vyplatené do konca roka aj keď nie sú prítomní na posedení pre dôchodcov.

Výročná členská schôdza hasičov
Výročná členská schôdza hasičov sa konala v sobotu 10 januára 2015 v sále kultúrneho domu. Prítomných bolo celkovo 10 z 18 členov zboru. Ako hosť bol prítomný veliteľ OV DPO v Ružomberku Kamil Weis. Správu o činnosti DHZ predniesol veliteľ Jozef Stašák, správu o stave pokladne pokladník Michal Gajdoš. Plán hlavných úloh DHZ na rok 2015 predniesol predseda Stanislav Krakovský. Za nového člena zboru bol VČS prijatý Norbert Mucha st.

Vianočný turnaj
Na prelome rokov (29. decembra) usporiadali stolní tenisti Vianočný stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnili Emil Božek, Vladimír Hatiar, Stanislav Krakovský, Viktor Murín, Filip Murín, Rastislav Hamza, Milan Krakovský, Rudolf Magerčiak, Roman Pongrác, Jaroslav Gavura mladší aj starší. Vo finále porazil Jaroslav Gavura ml. Emila Božeka. Nechýbala tradičná kapustnica navarená Viktorom Murínom.

Vstupenky na 2. Repezentačný ples stolných tenistov Turíka už v predaji
Usporiadatelia druhého ročníka reprezentačného plesu stolných tenistov v Turíku oznamujú, že lístky na ples sú už v predaji. Záujemcovia ich môžu získať u p. Viktora Murína (tel.: 0911 925 955) . Cena jedného lístka je 12 €. V cene je vstupný a slávnostný prípitok, večera, polnočná kapustnica. Do tanca bude hrať skupina Song Boys. Ples sa uskutoční v sobotu 24. januára 2014.

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Turíku
V sobotu 13. decembra sa v sále kultúrneho domu uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva pre obdobie rokov 2015-2018. Poslancom a starostovi odovzdala menovacie dekréty do rúk predsedkyňa okrskovej volebnej komisie pani Ľubica Hýllová. Zastupiteľstvo bude nasledujúce štyri roky pracovať v zložení Mgr. Milan Frič, Jozef Hasálik, Rastislav Hamza, Vladimír Hatiar a RNDr. Jana Rezníková. Zástupcom starostu Mgr. Stanislava Krakovského sa stal Rastislav Hamza.

Umrela najstaršia obyvateľka obce
26. novembra 2014 vo veku nedožitých 94 rokov umrela najstaršia obyvateľka Turíka pani Justína Cunová. Posledná rozlúčka so zosnulou bola 1. decembra v bratislavskom krematóriu.

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obec Turík oznamuje občanom, že ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať v sobotu 13. decembra v Kultúrnom dome v Turíku so začiatkom o 14.30 hod. Na slávnostnom zasadnutí budú menovaní novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva ako aj starosta obce, ktorým odovzdá menovacie dekréty predsedkyňa okrskovej volebnej komisie Ľubica Hýllová.

Stretnutie detí s Mikulášom
Obec Turík pozýva všetky deti do 15 rokov na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať v Kultúrnom dome v Turíku so začiatkom o 15.30 hod. Pre všetky deti je pripravený balíček so sladkosťami, pre dospelých menšie občerstvenie. Súčasťou stretnutia bude aj zasvietenie vianočného stromčeka pred obecným úradom.

Zber počítačov, elektroniky a bielej techniky
Obec Turík oznamuje občanom, že počas najbližších dvoch týždňov organizuje zber použitých počítačov, elektroniky a bielej techniky. Kto má doma spomínané spotrebiče a techniku na vyhodenie do odpadu, môže ich odovzdať počas stránkových hodín na obecnom úrade, prípadne uskladniť po dohode s p. Vladimírom Hýllom.

Výsledky komunálnych volieb 2014 v obci Turík
V obci Turík sa komunálnych volieb zúčastnilo celkovo 134 voličov z celkového počtu 190 zapísaných v zozname voličov, čo je 70,52 % účasť.
Starostom obce sa stal Mgr. Stanislav Krakovský SMER – SD (91 hlasov). Ďalšie poradie Pavol Šurin SDS (28 hlasov) a Peter Paško NEKA (14 hlasov).
Do päťčlenného obecného zastupiteľstva boli zvolení: Mgr. Milan Frič SMER – SD (69 hlasov), Jozef Hasálik NEKA (66 hlasov), Rastislav Hamza SMER – SD (63 hlasov), Vladimír Hatiar SMER-SD (57 hlasov) a RNDr. Jana Rezníková NEKA (47 hlasov).

Voľby starostu a poslancov
V sobotu 15. novembra sa uskutočnia komunálne voľby, v ktorých bude volený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva. Voľby sa budú konať v čase od 7.00 – 20.00 hod. Na regulárnosť volieb bude dohliadať okrsková volebná komisia v zložení: Peter Pongrác, Šimon Volf, Magdaléna Krakovská, Agnesa Murínová a Ľubica Hýllová.

Maľovanie kultúrneho domu
Ostatný októbrový týždeň pracovníci na VPP a stolní tenisti vybielili a vymaľovali priestory sály kultúrneho domu ako aj sociálnych zariadení.

Stretnutie seniorov
V sobotu 8. novembra sa uskutoční stretnutie seniorov z Turíka v našom kultúrnom dome. Na stretnutie sú pozvaní všetci občania, ktorí v tomto roku dožili 60 rokov a viac. O občerstvenie je postarané. Do tanca bude hrať skupina Country steps.

Rozšírenie a posilnenie pevnej siete Slovak telekom
Spoločnosť Slovak Telekom odsúhlasila v Turíku investičnú akciu, ktorá by sa mala uskutočniť do konca novembra tohto roku. Dôjde k výmene starých stĺpov za nové a aj o zmenu trasy. Od poľnohospodárskeho dvora až ku kostolu staré stĺpy odstránia zo stredu pozemkov. Nové budú osadené popri hlavnej ceste, od smrekov pri záhrade p. Cunovej bude kábel na stĺpoch SSE. Od kostola ďalej ostane kábel vedený po teraz existujúcej trase, akurát sa stĺpy narovnajú a podľa možností ešte lepšie umiestnia. Touto investičnou akciou dôjde k odstráneniu stĺpov zo stredu súkromných pozemkov, ale hlavne sa skvalitnia služby poskytované Slovak telekomom, napríklad aj kvalitnou ponukou pre internet.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
V utorok 23. septembra sa konalo štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2014. Poslanci na ňom prediskutovali nasledovné body. 1. Komunálne voľby 2014, 2. Posedenie pre dôchodcov, 3. Zachádzanie nového spoja do Turíka, 4. Zber rôznych druhov odpadu, 5. Vstup obce do združenia MAS Dolný Liptov, 6. Rôzne

Komunálne voľby 2014 – zaregistrovaní kandidáti
V obci Turík sa do polnoci 21. septembra u zapisovateľky miestnej volebnej komisie Vlasty Volfovej zaregistrovali 10 kandidáti na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva a 3 kandidáti na funkciu starostu obce. Voľby sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014.
Kandidáti na starostu obce: Mgr. Krakovský Stanislav (SMER-SD), Paško Peter (NEKA), Šurin Pavol (SDS)
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva (do obecného zastupiteľstva je volených 5 poslancov): Milan Frič (SMER-SD), František Garaj (SMER-SD), Rastislav Hamza (SMER-SD), Jozef Hasálik (NEKA), Vladimír Hatiar (SMER-SD), Viktor Murín (SNS), RNDr. Jana Rezníková (NEKA), Kristína Sameková (NEKA), Anna Serafínová (SMER-SD), Matej Vrábel (SNS)


Posedenie pre dôchodcov
Posedenie pre dôchodcov sa uskutoční v sobotu 8. novembra. Hrať a spievať bude skupina Country steps. Pre dôchodcov bede pripravené občerstvenie aj finančné príspevky ako ostatné roky. Na posedenie sú pozvaní všetci obyvatelia obce ktorý v tomto roku dovŕšili 60 rokov a starší.

Zachádzanie nového spoja do obce
Starosta obce inicioval zachádzanie autobusového spoja v smere do Ružomberka s odchodom o 7.17 hod od obecného úradu. Stalo sa tak na základe čoraz hojnejšieho zapisovania sa turíckych detí do ZŠ a MŠ v Liskovej ako aj do ružomberských stredných škôl. Spoj je ideálny aj pre návštevu úradov, lekára alebo obchodov v Ružomberku. Vedenie SAD LIORBUS žiadosti vyhovelo a spoj od začiatku školského roka do obce začal zachádzať.

Zber rôznych druhov odpadu
TKO – popolnice prebieha podľa zverejneného zoznamu každý druhý piatok technikou TS Ružomberok
Plasty a sklo – kontajnery sú rozmiestnené po obci suroviny zbiera TS Ružomberok
Papier – za protihodnotu v podobe WC papiera a servítkov, občania sú informovaní výveskami a obecným rozhlasom
Elektronika, biela technika, pneumatiky – doniesť počas stránkových hodín k obecnému úradu, tu budú uskladnené a odvezené TS Ružomberok, prípadne sa skontaktovať s pracovníkom V. Hýllom

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. ponúka nasledovné služby špeciálnymi vozidlami:
- čistenie žúmp a septikov,
- čistenie kanalizácie a kanalizačných prípojok tlakovou vodou.
Ceny jednotlivých služieb sú nasledovné:
1. Čistenie žúmp a septikov
- účtuje sa každých začatých 15 minút – 12,00€
- vypúšťanie odpadov do ČOV za 1m3 – 1,48€
- doprava MAN CAS od 0 – 15 km - 11,52 €, od 15 – 24 km - 30,72 €, od 24 – 39 km - 48,00 €, od 39 – 49 km - 76,80 €, od 49 – 60 km - 96,00€
2. Čistenie kanalizácie a kanalizačných prípojok tlakovou vodou
- účtuje sa každých začatých 15 minút – 18,00€
- doprava AQUATECH CAK za 1km – 1,99€
Ceny sú uvedené s DPH. V prípade záujmu nás kontaktujte na t. č. 044 4331 621-2, alebo u p. Petra Urbana 0907/829 308, u p. Miroslava Brtku 0905/231 780

Vstup obce do združenia MAS Dolný Liptov
Poslanci OZ odsúhlasili vstup obce do Občianskeho združenia OZ „Partnerstvo pre MAS dolný Liptov“ (ďalej len „Združenie“), čo je mimovládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť napĺňaním cieľov a predmetu v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí: Bešeňová, Hubová, Ivachnová, Kalameny, Komjatná, Likavka, Liptovská Lúžna, Liptovská Štiavnica, Liptovská Teplá, Madočany, Liptovské Revúce, Liptovský Michal, Lisková, Lúčky, Martinček, Potok, Hrboltová, Ružomberok, Stankovany, Štiavnička, Švošov, Turík, Valaská Dubová, Ludrová, Ľubochňa, Partizánska Ľupča, Korytnica, Vlachy, Gôtovany, Ľubeľa, Dúbrava, Svätý Kríž, Galovany, Demänová, Liptovský Trnovec, Ižipovce, Liptovská Sielnica, Liptovské Kľačany, Bobrovník, Ratkovce, Bukovina, Liptovská Teplá, Malatíny a Biely Potok (ďalej len „územie Združenia“).
Združenie je partnerstvo verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom území s cieľom zostaviť, realizovať, riadiť, monitorovať a hodnotiť integrovanú stratégiu rozvoja územia. Združenie je právnická osoba, založená v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Právnu spôsobilosť nadobúda registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
Názov združenia je: OZ „Partnerstvo pre MAS dolný Liptov“. Sídlom združenia je: Plavisko č. 7, Ružomberok, PSČ: 034 01.
Poslaním Združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu všetkých sektorov spoločnosti v oblasti prípravy regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre koordinovaný rozvoj územia mikroregiónu dolný Liptov. Dlhodobým cieľom činnosti Združenia je dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mikroregiónu dolný Liptov na základe využitia miestnych zdrojov a partnerského postupu.
Konkrétnymi cieľmi činnosti Združenia sú: zlepšenie stavu životného a obytného prostredia mikroregiónu dolný Liptov, zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov a vytvorenie dostatku pracovných príležitostí.

Rôzne aktuality
Starosta obce informoval polancov o:
Signál Orange pokryl obec od poludnia 23. septembra
V novembri prebehne kolaudácia rod. domu Makovických
Zrealizuje sa spevnenie niekoľkých miest na vypadnutom brehu potoka pri Janošíkovcoch, Lacinovcoch a Serafínovcoch
Zakúpil sa nový krovinorez pre potreby obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
V utorok 17. júna sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Turíku. Prebrali sa na ňom nasledujúce body. 1. Deň Turíka, 2. Rekonštrukcia autobusových zastávok, 3. Práce na potoku Turík, 4. Pokrytie územia obce signálom Orange, 5. Zabezpečenie nového projektu zamestnania DNZ cez úrad práce, 6. Osadenie obecného rozhlasu na stĺpy el. vedenia, 7. Rôzne

Ďeň Turíka bude v sobotu 19. júla!
V sobotu 19. júla sa pred kultúrnym domom v Turíku odohrá ďalší ročník Dňa Turíka, v rámci ktorého zvykneme osláviť deti, matky aj otcov. Program slávnosti bude skoro tradičný – futbalový turnaj alebo zápas, súťaže pre deti, program pre otcov a matky, volejbalový zápas, tanečná zábava so skupinou LOTOS, navarený bude poslanecký guláš a upečené super pstruhy s rod. Jančekovou. Každý Turíčan dostane spomenuté sortimenty zdarma, ostatní návštevníci za mierne ceny. Srdečne pozývame všetkých občanov aj návštevníkov obce na Ďeň Turíka.

Zrekonštruované autobusové zastávky
V máji obec zrekonštruovala autobusovú zastávku pri Kríži. Jej skelet bol v zachovalom stave, tak stačilo plechy len prebrúsiť, namaľovať a očistiť okolie od krovín. Zastávka v centrálnej časti obce pri obecnom úrade bola už značne zhrdzavená, takže plechy a nosné rúry museli byť vymenené. Na jej rekonštrukcii sa podieľali ľudia zapojení do aktivačných prác, S. Krakovský, M. Frič, E. Macejka, pomohli aj P. Samek a V. Murín. Obec je tak vo svojej centrálnej časti zase o niečo krajšia.

Práce na brehoch potoka
Podnik Povodie Váhu obci prisľúbil pomoc pri oprave narušených brehov potoka po nedávnej povodni a taktiež prečistenie naplavenín na záchytnej nádrži na Dubárni a aj po ostatnej časti toku. Keďže podnik stále rieši povodňové havárie aj po iných obciach, v Turíku by spomínané práce mali prebehnúť v priebehu leta.

Osadenie obecného rozhlasu na stĺpy SSE, a.s.
Vedenie obce už dlhšiu dobu uvažuje o premiestnení vedenia a reproduktorov obecného rozhlasu na betónové elektrické stĺpy v majetku Stredoslovenských elektrární. K urýchleniu tohto procesu dopomohlo aj padnutie niekoľkých stĺpov pri obecnom úrade zapríčeneného prudkým nárazom vetra koncom apríla. Starosta obce požiadal SSE o podpísanie zmluvy o prenájme oporných bodov (teda betónových stĺpov) na umiestnenie vedenia obecného rozhlasu. Zmluva bude podpísaná do konca júna. Potom budeme môcť po úsekoch a podľa finančných možností premiestňovať reproduktory rozhlasu na elektrické stĺpy. V prípade úspešného počinu v tomto smere sa obec zbaví množstva rozhlasových stĺpov postavených popri cestných komunikáciách a na druhej strane bude mať materiál na obnovu oplotenia na obecnom cintoríne (zrušené rozhlasové stĺpy by sa použili na rekonštrukciu oplotenia cintorína.)

Opravenie výtlkov na vyšnom konci obce
Starosta obce listom upozornil odbor cestnej dopravy na VÚC v Žiline na čoraz horší stav štátnej cesty vedúcej obcou, hlavne úsek na vyšnom konci obce, ktorý obišla ostatná obnova cesty v roku 2005, kedy VÚC dala urobiť nový asfaltový koberec od Kríža až po Hamzovcov. Starosta upozornil na polámanie cesty a vytváranie sa výtlkov následkov zvýšenej prevádzky kamiónov naložených drevom. VÚC Žilina obci listom oznámila, že oprava narušených častí vozovky bude naplánovaná na leto 2014.

Obec bude plne pokrytá signálom ORANGE
Niekoľkoročné úsilie vedenia obce vo veci zlepšenia pokrytia obce signálom mobilných operátorov (napísali sme dve petície a niekoľko listov a uskutočnilo sa aj niekoľko osobných rokovaní) konečne našla odozvu u ORANGE. Ostatný júnový týždeň starosta obce odobril projekt Doplnenie telekomunikačných zariadení na existujúcej stavbe New REP 9517 BB 17873 Geo, 034 83 Turík, TVP Lisková – Turík, ktorej investorom je Oransge Slovensko, a.s. Vybudovaním základnej stanice na TVP Lisková – Turík bude zabezpečené pokrytie záujmovej oblasti signálom GSM. Ukončenie stavby je naplánované na II. polrok 2014. Podľa prísľubu kompetentných by sa tak ale malo stať už do konca augusta. Všetci sa tešíme.

Sodoma a Gomora nad Turíkom, alebo koniec starého vzhľadu obce.
Záchranné práce počas povodne a veternej smršte v dňoch 15. – 16. mája 2014

Obec TURÍK zasiahla v dňoch 15. – 16. mája povodeň a veterná smršť. Členovia DHZ Turík od 17.00 hod 15. mája až do 8.00 hod 16. mája monitorovali stav vodnej hladiny v potoku Turík, uvolňovali zaseknuté brvná pod mostami cez potok, prehrádzali vzniknuté prúdy vody z doliny a okolitých lúk vrecami, dopĺňali sfúknutú škridlu na streche kultúrneho domu, odstraňovali a opiľovali padnuté stromy na cestné komunikácie. Obec zasiahla veterná smršť, ktorá zničila niekoľko hektárov lesa a oplotení rodinných domov. Na niektorých miestach postŕhala aj ľahšie strechy na hospodárskych budovách. Úplne sa zmenil vzhľad hory Dielec, ktorá dlhý čas tvorila peknú panorámu obce. Teraz ostali z lesa len trčiace holé kmene. Veľké šťastie mala rodina Agnesy Hýllovej, za ktorej rodinný dom tesne padlo niekoľko borovíc. Našťastie poškodili len oplotenie popri ceste na cintorín. Problémy spôsobili aj upchaté mostíky, najmä pri Karolovi Bilickom, kde prietok zapriečila zanechaná metrovica po ťažbe dreva. Rovnako tak upchaté rúry na potoku nad Hatiarovcami, na pozemku p. Mónika spôsobili vyliatie potoka až cez pole. Kritická bola aj chvíľa, keď odletelo niekoľko škridiel na kultúrnom dome, našťastie zasahujúci hasiči a občania škridle doplnili. Popadalo aj ďalšie množstvo menších stromov. Možno povedať, že obec mala šťastie v nešťastí, lebo keby sa veterná smršť pohla len o sto metrov nižšie, určite by si to odniesli strechy domov. Ne základe uvedených skutočností bude v krátkej budúcnosti pristúpiť kviacerým opatreniam, aby sa predišlo veľkým škodám pri podobných situáciách. Opíliť vysoké stromy rastúce v blízkosti rodinných domov, pokračovať v regulácii brehov potoka a zvyšovaní priepustnosti koryta, ešte viac dovybaviť po materiálnej stránke hasičov, aby mohli ľuďom ešte viac pomôcť. Že to vedia, ukázali aj túto noc.

Pri záchranných prácach zasahovali členovia DHZ v Turíku a aj ostatní občania . Všetkým menovaným starosta obce vyslovuje veľké ďakujem. Menovite: Peter Samek, Michal Gajdoš, Viktor Murín, Erik Macejka, Filip Murín, Rastislav Hamza ml., Rastislav Hamza st., Jozef Hasálik, Ladislav Krakovský, Stanislav Krakovský st., Vladimír Hýll, Alexander Kačalka a Jozef Stašák

Výstavba rodinného domu Michala Gajdoša
V apríli začal s výstavbou rodinného domu Michal Gajdoš na Záhumní oproti už v zime skolaudovaných rodinných domov rodín Muchovcov a Balcovcov, hneď za chalupou rodiny Palackovej.

Rekonštrukcia autobusových zastávok
V apríli obec za pomoci pracovníka Vladimíra Hýlla zrekonštruovala autobusovú zastávku pri Kríži. Keďže mala zachovanú kostru, stačilo ju vyčistiť a namaľovať a tiež vypíliť okolo stojace kry. Podobne chce obec opraviť aj zastávku v centre obce pri kultúrnom dome. Túto už ale čakajú väčšie opravy, ako je výmena skorodovaných plechov a nosných tyčí. Akcia by sa mala ukončiť v priebehu mája.

Separovaný zber
Ak máte doma nepotrebnú elektroniku, bielu techniku, pneumatiky, šatstvo, staré batérie prípadne iné druhy odpadu, doneste ich počas stránkových hodín k obecnému úradu. Zabezpečíme ich uskladnenie a odvoz prostredníctvom TS Ružomberok. Samozrejme na sklo a plasty sú k dispozícii kontajnery rozmiestnené po obci. TKO je vyvážaný každý druhý piatok.

Hasiči na piatej priečke
Na prvých pretekoch okresnej Ružomberskej hasičskej ligy konaných za zimného počasia 3. mája v Liskovej skončili turícki hasiči na piatom mieste. Získali tak cenné body do šesťdielnej súťaže, z ktorej jeden diel sa uskutoční aj v Turíku 16. augusta.

Deň Zeme aj v Turíku
V stredu 16. apríla sa aj naši žiaci základnej školy dochádzajúci do ZŠ v Lipt. Teplej zúčastnili Dňa Zeme. Sedem žiakov pod vedením pani učiteľky Rezníkovej vyzbieralo časť katastra Turíka od odpadkov. Zas a znova mali čo zbierať. Obec ich podporila menším občerstvením.

Pstruhy zase v rybníku
Začiatkom mája jeden z najväčších prispievateľov k zlepšeniu života v obci Štefan Janček naplnil náš rybník v Bani krásnymi pstruhmi, okrem iného aj zlatými. Patrí mu za to veľká vďaka. Rybník si tak zachová svoj atraktívny ráz.

Padli tri stĺpy
V noci zo soboty 3. mája na nedeľu 4. mája zafúkal silný vietor, ktorý zlomil vysokú tuju pri obecnom úrade. Tá pri svojom páde stiahla tri stĺpy obecného rozhlasu. Tie boli za pomoci Matúša Poleča, Michala Gajdoša, Petra Sameka a Stanislava Krakovského odstránené a uskladnené. Starosta obce podnikol kroky, aby obec uzavrela zmluvu o bezplatnom umiestnení reproduktorov obecného rozhlasu na stĺpy SSE – energetikov. Postupne ich bude potom na tieto stĺpy umiestňovať.

V Turíku bude jeden z pretekov okresnej hasičskej ligy
Turícki hasiči si od okresného vedenia dobrovoľných hasičov v Ružomberku vyslúžili uznanie v podobe zaradenia našej súťaže do novozaloženej okresnej hasičskej ligy. Sú do nej zaradené preteky v Liptovskej Lúžnej, Liptovskej Štiavnici, Liptovských Sliačoch, Liskovej a Turíku. Je to veľká výzva, aby sme v tomto roku usporiadali ešte kvalitnejšie preteky. Oficiálnym termínom pretekov III. ročníka o pohár DHZ v Turíku je 16. August. Prvé preteky serálu okresnej ligy budú už 3. mája v Liskovej.

Tohoročným stolnotenisovým kráľom Vladimír Hatiar
V sobotu 5. apríla sa na záver stolnotenisovej sezóny stretli členovia stolnotenisového oddielu OŠK Turík na rekapitulačnom turnaji. Členovia na úvod zhodnotili fungovanie oddielu za predchádzajúcu sezónu a dohodli si účinkovanie družstiev v budúcej sezóne. Dohodli sa, že v sezóne 2014/2015 budú obec reprezentovať 3 družstvá. A-družstvo v 6. lige (pod vedením Viktora Murína - ďalšie zloženie Miroslav Dúha, Tomáš Demko, Emil Božek, Jaroslav Gavura ml.) a v 9. lige B- mužstvo (vedúci Vladimír Hatiar – ďalšie zloženie Stanislav Krakovský, Rudolf Magerčiak, Jaroslav Gavura st., Jozef Hasálik, Samuel Samek odcecestoval na dlhšie obdobie do Anglicka) a C-mužstvo (vedúci Jaroslav Krakovský - Milan Krakovský, Rastislav Hamza, Filip Murín, Roman Pongrác ml.). Odsúhlasilo sa aj zorganizovanie dvoch brigád, jednu pri príprave palivového dreva na vykurovanie kultúrneho domu. Počas fašiangového obdobia plánujú športovci zorganizovať aj druhý reprezentačný ples.
Potom sa odohral turnaj o najlepšieho klubového stolného tenistu sezóny systémom každý s každým, v ktorom nakoniec symbolickú kráľovskú korunu získal Vladimír Hatiar pred Viktorom Murínom. Dobre padol aj navarený guláš a dobrá nálada všetkých zúčastnených.

Ako sme volili v druhom kole prezidentských volieb. Víťazom je Andrej Kiska.
Účasť v druhom kole prezidentských volieb konaných 29. marca bola v rámci celého Slovenska 50,48 %. V našom okrese sa volieb zúčastnilo 53,53 % voličov. A. Kiska dostal v Ružomberskom okrese 14 467 hlasov, čo je 57,05 % hlasov. R. Fico získal 10 890 hlasov, čo predstavuje 42,94 % voličských hlasov. Najvyššia účasť bola v Potoku – 76,47 % a Turíku – 64,51 %. Najnižšia v Liptovskej Osade – 48,71 % a Komjatnej 49,09 %. Zvolený prezident A. Kiska dostal najviac hlasov v Bešeňovej – 69,64 %, Liptovskej Štiavnici – 66,34 % a vo Valaskej Dubovej – 65,22 %. Jeho protikandidát R. Fico mal najviac percent platných hlasov v Potoku – 76,53 %, Liptovskej Lúžnej – 61,53% a v Turíku – 60,83 %. V Turíku z celkového počtu 120 zúčastnených voličov odovzdalo svoj hlas 73 R. Ficovi a 47 voličov A. Kiskovi. Nový prezident zloží sľub 15. júna.

Prvý reprezentačný ples stolných tenistov
Organizátori prvého reprezentačného plesu stolných tenistov pozývajú všetkých Turíčanov a priateľov obce na ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. januára. Do tanca bude hrať skupina Vesna. Cena lístka, v ktorej je zahrnutý prípitok, večera a polnočná kapustnica je 10 eur. Záujemcovia o účasť na plese sa môžu nahlásiť u Viktora Murína, tel.0911 925 955

Narodila sa Karolínka
V januári sa narodila Karolínka Hrčková. Rodičom gratulujeme.

Členská schôdza Urbariátu Turík
V piatok 10. januára 2014 sa v sále Kultúrneho domu v Turíku uskutočnila schôdza Turíckeho urbáru za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny známych vlastníkov pôdy. Schôdzu za prítomnosti notára viedol Ing. Metod Šimún. Prítomní členovia urbáru zvolili orgány spoločenstva, odsúhlasili rozpočet a plán práce na nasledujúci rok. Predsedníčkou ostala pani Darina Kolenčíková z Turíka.

Voľby do VÚC 2013
V sobotu 9. novembra 2013 sa uskutočnili voľby do VÚC.
Tu si môžete prečítať podrobnosti o voľbách za okres Ružomberok:
Voľby do VÚC za Ružomberok a Turík


Nové kúrenie v kultúrnom dome v Turíku
5. novembra 2013 - V kultúrnom dome v Turíku máme po 40 rokoch nové kúrenie. Stará pec dožila svoj vek aj technickú spôsobilosť a tak sme pristúpili k postaveniu nového kúrenia – krbovej pece s výmenníkom a osadením radiatorov po celej sále ako aj v sociálkach. Na akciu finančne prispela obec a sponzori – firma BEVOS – Peter Betušiak a Miroslav Hrabal. Týmto patrí veľká vďaka. Rovnako tak členom stolnotenisového oddielu – Vladimír Hatiar, Viktor Murín, Rudolf Magerčiak, Samuel Samek, Milan Krakovský, Rastislav Hamza ml., Filip Murín a Peter Samek, ktorý vykonali všetky práce brigádnicky bez nároku na finančnú odmenu. Poďakovanie patrí aj kuchárskej podpore – Vlaste Volfovej (chlapom navarila výdatný guláš, takže mali dostatok energie). Dúfajme, že si nové kúrenie bude plniť úspešne svoju funkciu a v našom kultúrnom dome budeme mať zase o niečo kultúrnejšie prostredie.

Pozvánka
Obec Turík pozýva občanov obce, ktorí dožili 60 rokov a viac na stretnutie turíckych seniorov, ktoré sa uskutoční v sobotu 16. novembra 2013 v sále KD v Turíku. Do dobrej nálady bude hrať kapela Country Steps z Ružomberka. O občerstvenie je postarané.

Pozvánka na Deň Turíka
Deň Turíka bude v sobotu 27. júla 2013. Presnejší program uverejníme neskôr. Bude však podobný ako tie predchádzajúce. Guláš, pstruhy na mlynársky spôsob, hry pre deti, futbal, zábava, kultúrny program, darčeky pre mamy z Turíka, ... Veríme, že si prídete spolu s kamarátmi a susedmi posedieť, zašportovať a zabaviť sa.

Obnovené jazierko v Bani
Po zime, kedy bol do jazierka v Bani úplne zablokovaný prívod vody sa partia brigádnikov vedená Štefanom Jančekom rozhodla v utorok 18. júna túto turícku atrakciu obnoviť. Na brigáde sa zúčastnili okrem Štefana Jančeka, ktorý poskytol spolu so Štefanom Betušiakom aj materiálnu pomoc Rastislav Hamza, Stanislav Krakovský, Peter Pongrác, Peter Ticháň, Ladislav Krakovský, Jozef Hasálik, Peter Samek, Karol Bilický a Matúš Poleč. Jazierko je opäť plné a pláva v ňom niekoľko pekných kusov pstruhov, ktoré nám daroval Štefan Janček. Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc. Verím, že bude opäť slúžiť na relax a príjemné chvíle pri vode. Nakoniec treba povedať, že v jazierku platí zákaz kúpania a malé deti by sa mali pri ňom kochať rybami len v sprievode rodičov.

Požiarnici prvý krát v histórii aj družstvom dorastencov
Dobrovoľní požiarnici si tento rok môžu napísať ďalšie prvenstvo. Po prvý krát v histórii zboru sa pred verejnosťou predstavili na súťažiach aj dorastenci. Družstvo dorastencov sa podobne ako muži predstavilo doteraz na troch súťažiach. Na pohárovej súťaži v Liptovskom Michale konanej v máji obsadili 2. miesto, muži obsadili 8. miesto. Na okresnej previerke pripravenosti v Stankovanoch 9. júna obsadili 2. miesto, muži v konkurencii 40 kolektívov dosiahli 20. miesto. Na klasických pretekoch v Liptovských Sliačoch 16. júna, na ktorých sa preteká so strojmi PPS 8 obsadili oba kolektívy 4. miesto. Najbližšie sa majú naši hasiči predstaviť na súťaži v Párnici (júl), Liptovskej Štiavnici a Turíku (august). Historicky prvé turícke družstvo dorastu súťažilo v tejto zostave: Filip Murín – strojník, Rastislav Hamza, Milan Krakovský, Michaela Šurinová, Barbora Murínová, Júlia Pongrácová a Kristína Sameková.

Nová šmýkačka na detskom ihrisku
V areály kultúrneho domu v Turíku nám v máji do inventáru detského ihriska pribudla šmýkačka pre deti. Na jej osadení a praktickom zhotovení sa podieľali bratia Peter, Samuel a František Samekovci a Rastislav Hamza. Materiálne prispel aj Anton Klocháň. Všetkým menovaným patrí vďaka. Na šmýkačku sa tešia najmä najmenší, netreba ani hovoriť, že sa aj skrášlilo a zatraktívnilo detské ihrisko. Treba si dielo vážiť a dávať pozor, aby nedošlo k jeho zbytočnému zničeniu alebo poškodeniu.

Preložená obecná knižnica a nové vybavenie kuchynky
V apríli a máji došlo ak k preloženiu inventára knižnice do zadnej miestnosti kultúrneho domu vedľa zbrojnice, ktorá bola predtým poopravovaná a vybielená. Knižnica funguje teda v nových priestoroch, výpožičné hodiny budú zverejnené na vývesnej tabuly a dverách knižnice. O knižnicu sa bude aj naďalej starať pani Terézia Ježovicová.
Súčasne došlo vo vyprázdnenej miestnosti po knižnici, ktorá slúžila aj ako zasadačka a kuchynka, k doplneniu jej inventára a zakúpeniu kuchynskej linky. Tiež bola vymaľovaná a vyčistená. V ďalšom období by táto miestnosť mala slúžiť najmä ako kuchynka. Na prácach sa podieľali Peter Samek, Jozef Stašák , Rastislav Hamza, Samuel Samek a sem tam aj ďalší.

Brigáda stolných tenistov
Josef Diepold, majiteľ firmy Lesy Turík, s.r.o., ktorý vlastní v Turíku lesy a ďalšiu pôdu po predchádzajúcich majiteľoch bratoch Labajovcoch, ponúkol obecnému úradu palivové drevo ako dar. Z Píl ho boli v sobotu 4. mája zviesť stolní tenisti Jozef Hasálik, Viktor Murín, Vladimír Hatiar, Stanislav Krakovský, Rudolf Magerčiak. Výdatne im pomáhal aj zamestnanec uvedenej firmy Matej Jacko. Drevo bude slúžiť ako palivo pre kultúrny dom.

Žiaci základnej školy s chuťou poupratovali okolie potoka a ciest
TURÍK - V stredu 24. apríla žiaci z obce dochádzajúci do Základnej školy v Liptovskej Teplej pod vedením pani učiteľky Rezníkovej vyzbierali odpadky, papiere a plastové fľaše z brehov potoka, Bane a okolia ciest. Takýmto pekným spôsobom si pripomenuli Deň Zeme a súčasne skrášlili naše prostredie, v ktorom žijeme. Treba povedať, že mládež upratovala naozaj s chuťou a nebolo ju do roboty nútiť. Odpadovými vrecami, rukavicami, občerstvením a sladkosťami k dobrej veci prispel aj obecný úrad.

V Turíku bude opäť otvorený obchod
Obec Turík oznamuje obyvateľom aj návštevníkom, že obchod s potravinami a rozličným tovarom bude v obci opäť fungovať v pôvodných priestoroch kultúrneho domu. Jeho prevádzkovateľkou bude Jana Sameková z Turíka. Pravdepodobným mesiacom otvorenia prevádzky bude jún tohto roku.

Zániky živnostenských oprávnení
Dovoľujeme si osloviť Vás a požiadať o spoluprácu pri informovaní podnikateľskej verejnosti vo Vašej obci, nakoľko dňom 1.6.2013 dôjde v zmysle platnej právnej úpravy k vážnemu zásahu do práv tých podnikateľských subjektov, u ktorých bolo do 31.5.2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti na dlhoročné lehoty. Títo podnikatelia si musia upraviť svoje právne vzťahy v súlade s novou právnou úpravou živnostenského zákona, čo v praxi znamená, že všetci podnikatelia, ktorí mali k 1.6.2010 pozastavené prevádzkovanie živnosti na dobu dlhšiu ako 3 roky, musia oznámiť živnostenskému úradu zmenu pozastavenia ž ivnosti, ktorá nemôže prekročiť zákonom stanovenú dobu (3 roky), t.j. maximálne do 1.6.2013. Ak takúto zmenu živnostenskému úradu neoznámia, pozastavené živnostenské oprávnenie im dňom 1.6.2013 zanikne.
Na základe odporúčania Ministerstva vnútra SR je potrebné túto informáciu čo najviac medializovať, resp. rozširovať v regionálnom prostredí, s cieľom predísť neželaným zánikom živnostenských oprávnení.
Z tohto dôvodu, podľa Vašich vlastných možností a vlastného uváženia, dovoľujeme si Vás a Vašu obec požiadať o participáciu na zverejnení tejto informácie.

S pozdravom
Mgr. Katarína Kačalková
vedúca odboru živnostenského podnikania

Obvodný úrad Ružomberok
Dončova 11
034 01 Ružomberok


Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obec Turík oznamuje občanom, že najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v utorok 12. februára o 17.30 hod v zasadačke obecného úradu.

DHZ v Turíku oznamuje svojim členom
DHZ v Turíku oznamuje svojim členom, že výročná členská schôdza sa uskutoční v piatok 22. februára 2013 v Kultúrnom dome v Turíku. Začiatok schôdze je o 18.00 hod. Účasť všetkých členov je nutná

Obec Turík pozýva všetky deti aj rodičov
Obec Turík pozýva všetky deti aj rodičov na 14. ročník tradičného fašiangového maškarného plesu, ktorý sa uskutoční v sobotu 2. februára 2013 v Kultúrnom dome v Turíku. Začiatok plesu je o 16. 00 hod. Pre masky sú pripravené pekné ceny aj občerstvenie. Večer bude ples pokračovať diskotékou.

PONUKA PRACOVNÉHO MIESTA
Hľadáme lesného pracovníka do dlhodobého pracovného pomeru, ktorý vie samostatne pracovať a má skúsenosti v práci s manipulačnou lesnou technikou. Znalosť nemeckého jazyka vhodná. Písomné žiadosti o prácu zasielajte na adresu:
Alexander Löbner, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, mobil: 0904 577 873

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Turíku zasadlo 9. októbra 2012. Poslanci na ňom rokovali o nasledovných bodoch: 1. presunutie financovania mimoškolskej záujmovej činnosti na obce, 2. stretnutie turíckych seniorov, 3. bezpečnostná situácia v obci – prepadnutie p. Dariny Dobákovej, 4. údržba potoka Turík, 5. aktivačné práce, 6. doplnenie svietidiel verejného osvetlenia, 7. presťahovanie obecnej knižnice a dovybavenie kuchynky, 8. Inštalácia merača el. energie pre Mikrocom, 9. zásobovanie občanov potravinami
Obec Turík v spolupráci so stolnotenisovým oddielom vedeným Vladimírom Hatiarom rozbehlo začiatkom školského roka zbieranie podpisov a prihlášok do voľnočasového stolnotenisového krúžku, ktorý mal v obci fungovať v spolupráci s súkromnou základnou školou DOTYK a jej ďalšími školskými zariadeniami a mal byť určený pre deti od 6 do 15 rokov. Nakoniec ale došlo k zmene finančných tokov, ktoré schválila NR SR v septembri. Od nového roka by malo byť financovanie voľnočasových aktivít riešené cez obce podľa trvalého bydliska dieťaťa. Zmluvu so školským zariadení teda obec nepodpísala a teda ani stolnotenisový krúžok nezačal činnosť. Počkáme na ďalšie novinky v tejto problematike aj možnosti organizovania voľného času pre mládež od nového roka a budeme podľa možností tieto aj organizovať.
Poslanci schválili organizáciu spoločenského podujatia pre turíckych seniorov (60 a viac ročných občanov obce). Schválili finančný príspevok 5 a 10 eur (pre jubilantov) ako aj podávanie občerstvenia pre prítomných ľudí. Dohodli sa, že kultúrny program ešte upresnia podľa konkrétnej ponuky jednotlivých súborov a organizátorov kult. podujatí.
Diskutovalo sa o prepade p. Dariny Dobákovej. Prepad je v riešení a kompetencii polície.
Starosta informoval poslancov o údržbe a oprave brehov potoka Turík na ktorej sa podieľal podnik Povodie Váhu a pracovníci obce zapojení do aktivačných a protipovodňových prác Vladimír Hýll a Jozef Stašák. Konštatoval, že na potoku bolo v tomto roku preinvestovaných cca 17 tisíc eur. Došlo k regulácii potoka a výstavbe protipovodňovej hrádze na Dubárni, regulácii brehov pred Krojerov, poniže Bobčekov a pri Stašákovcoch. Taktiež bolo vyčistené od krovín a porastov celé koryto v intraviláne obce ako aj pospevňované staršie regulácie potoka.
Starosta informoval, že Vladimír Hýll končí (zmluva bola na 6 mesiacov v spolupráci s úradom práce a Povodím Váhu) s prácami na protipovodňových prácach posledného októbra. Potom bude zapojený do aktivačných prác spolu s Evou Krakovskou a Jozefom Stašákom.
Poslanci schválili ďalšie dolnenie svietidiel verejného osvetlenia a výmenu starých za nové pred Hatiarov, pred Krakovských (vyšný koniec) a na budove kultúrneho domu.
Poslanci schválili opätovné premiestnenie obecnej knižnice do priestorov bývalej odpočivárne šoférov autobusov. Samozrejme po náležitej úprave priestorov. Poverilo starostu obce prediskutovať personálnu otázku knihovníčky s pani Ježovicovou. V súčasnej knižnici – kuchynke by došlo k doplneniu nábytku (dres, uzamykatešná skrinka, chladnička) a umiestneniu doteraz evidovaného materiálu do tejto miestnosti (poháre, taniere, príbory…)
Starosta obce informoval poslancov, že zástupca firmy Mikrocom Juraj Jandura, ktorá má na streche umiestnené zariadenia na šírenie mikrovlnného internetového signálu inštaloval merač spotreby el. energie, odobratá el. energia mu bude na základe tohto merania fakturovaná.
Poslanci prerokovali aj vzniknutú situáciu po zrušení obchodu s potravinami v obci Turík. Starosta informoval, že oslovil všetkých potenciálnych obchodníkov z Turíka, Liskovej, Liptovskej Teplej ako aj Jednotu SD a firmu Bala – Bala za účelom zriadenia maloobchodnej predajne v obci. Taktiež bola ponuka zverejnená na úradnej tabuly a na internetovej stránke obce. Ani jeden oslovený neprejavil záujem pre malú návratovosť prípadne stratovú prevádzku takejto predajne. Poslanci sa dohodli, že v prípade, že by sa našiel občan neschopný vlastnými silami si zabezpečiť nákup základných potravín a oznámi to obci, obec tieto nákupy zabezpečí.


Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa bude konať vo utorok 9. októbra 2012 v zasadačke obecného úradu. Začiatok je o 17.45 hod.

Nové svietidlá na obecnom verejnom osvetlení
V septembri bolo namontovaných v rámci výmeny zastaraných svietidiel šesť nových svietidiel na nižnom konci obce – pred Stašákov, Bobčekov, Cunov, Salvov – na ulici pred Roškovcami a na vyšnom konci pred Hamzovcami. Do príchodu zimy by sa mali vymeniť ešte staršie svietidlá na vyšnom konci. Tým pádom by bola obec osvetlená dostatočne úspornými a súčasne osvetľujúcimi svietidlami.

Zatiaľ bez stolnotenisového krúžku
Obec mala ambíciu založiť aj stolnotenisový krúžok pre deti do 15 rokov. Prihlášky boli odovzdané do Centra voľného času DOTYK. Nakoniec však došlo k zmene vo financovaní voľnočasových aktivít detí a preto sme aj od spolupráce s týmto zariadením odstúpili. Od nového roku by malo financovanie prejsť na obce, malo by byť regulované podľa trvalého bydliska detí. Takže sa necháme prekvapiť ako to všetko bude nakoniec fungovať.

Začiatok stolnotenisových súťaží
OŠK Turík prihlásilo do aktuálnej stolnotenisovej súťaže dve družstvá.
Posilnené A mužstvo hrajúce v zložení Viktor Murín, Vladimír Hatiar, Jozef Demko, Juraj Švento a Jacko sa pokúsi opäť dostať do siedmej ligy, odkiaľ minulý rok vypadlo.
B družstvo hrajúce v zložení Vladimír Hatiar, Jozef Hasálik, Samuel Samek, Milan Krakovský, Rudolf Magerčiak, Stanislav Krakovský, Rastislav Hamza, Filip Murín sa tiež o čo najlepšie výsledky pokúsi v 9. lige. Priebežné výsledky je možné sledovať na internetovej stránke ostz ruzomberok a pinec.sk
Vedúcim mužstva a koordinátorom diania v stolnom tenise sa stal Vladimír Hatiar.

Pokračovanie úprav potoka Turík
Na základe spolupráce SVP š.p. povodie Váhu pokračovali aj v auguste a septembri práce na regulácii brehov potoka Turík.
Na úprave potoka a hlavne na čistení jeho brehov od krovín, nánosov a odpadkovpracovali aj pracovníci obce zamestnaní na aktivačných prácach a na protipovodňových opatreniach.
Do prác sa zapojil Vladimír Hýll a Jozef Stašák. Intravilán obce tak dostal zase krajší vzhľad.

Jedna prváčka
Tento školský rok nastúpila do 1. ročníka základnej školy jedna žiačka z Turíka.
aura Stašáková sa stala žiačkou v ZŠ Lisková.

Umrel Peter Stašák
Koncom augusta umrel Peter Stašák.
Dožil sa 57 rokov.

Hasičská súťaž na Dubárni 2. ročník
Obec Turík a DHZ v Turíku organizujú v sobotu 18. augusta súťaž v hasičskom útoku O pohár DHZ v Turíku. Súťaž sa bude konať na Dubárni. Všetkých fanúšikov hasičského športu srdečne pozývame.

Ponuka obchodných priestorov
Obec Turík ponúka na prenájom obchodné priestory nachádzajúce sa v Kultúrnom dome v Turíku za účelom otvorenia predajne potravín a rozličného tovaru. Prevádzku obchodu ukončí k 31. augustu Alexandra Milanová. Bližšie informácie dostanete na obecnom úrade.

Helena Pongrácová 75-ročná
V auguste krásnych sedemdesiatpäť rokov oslávila Helena Pongrácová. Gratulujeme.

Deň Turíka
V sobotu 4. augusta sa v obci konala kultúrno-spoločenská akcia Deň Turíka. V programe nechýbali fulbalový a volejbalový turnaj, športové hry pre deti, kultúrny program venovaný matkám, otcom aj deťom, chutný guláš a grilované pstruhy ani záverečná diskotéka.
V kultúrnom programe vystupovali Julka Pašková, Bronka Rošková, Terezka Pašková, Rebeka Krakovská, Simonka Hamzová, Karolínka Madliaková, Roman Pongrác, Paulína Sameková, Karin Pongrácová a Peťko Demko.
V diváckych súťažiach vyhrali Viktor Murín (pílenie dreva a zabíjanie klincov do klátika), Matej Vrábel (fúkanie balónov s fernetom), Janka Vincenová (navliekoanie korálikov). Volejbalový turnaj vyhrali všetci hráči aj riztlieskavači, lebo ten nemal chybu. Bola to taká plážová diskotéka.
Futbalový turnaj vyhralo mužstvo vedené Matejom Vrábľom. Najlepším strelcom sa stal Ľubo Karas. Deň Turíka moderoval starosta Stanislav Krakovský. O guláš sa postarali poslanci obecného zastupiteľstva, vynikajúce pstruhy pripravil Štefan Janček a spol. Výbornú hudbu vyberal DJ Keppe. Sponzorsky k akcii prispeli: Štefan a Peter Betušiak, Ing. Peter Caban, PD Lisková – Sliače, Štefan Janček, Ing. Maroš Demko, Daniel Grenčík, Vladimír Hatiar, Peter Kráľ, Juraj Jandura, Peter Šimovčík, Rastislav Ježovica, Vlasta Volfová, Alexandra Milanová a obec Turík.

Umrel Dušan Dobák
V nedeľu 29. júla zomrel vo veku 71 rokov Dušan Dobák. Pochovaný bol v Liptovskej Ondrašovej.

Výmena okna na obecnom úrade
V júli došlo k výmene okna na kancelárii obecného úradu. Okno má zabezpečiť lepšie šetrenie energiou.

Úprava brehov potoka
V júli a auguste vykonávali pracovníci povodia Váhu práce na regulovaní brehov potoka Turík. Na regulácii sa podieľal aj náš občan Rastislav Hamza, ktorý pracuje na povodí na bagri ľudovo nazývanom pavúk. Úpravy potoka si vyžiadali investíciu cca 8 tisíc eur.

Sponzorský dar Štefana Betušiaka
Koncom mája obci daroval dva nové kombi WC pán Štefan Betušiak. Tieto boli zabudované v horných toaletách kultúrneho domu, kde nahradili 40 rokov staré, poškodené zimnými extrémnymi mrazmi. Toalety osadil Peter Samek. Máme tak zase o kúsok krajší kultúrny dom.

Očistenie jazierka v Bani
V sobotu 12. mája 2012 sa niekoľko členov hasičského zboru - Ladislav Krakovský, Vladimír Hýl, Jozef Stašák, Matej Vrábel a Stanislav Krakovský zúčastnili čistenia jazierka v Bani. Po jeho vyčistení sem dovezie pstruhy pán Štefan Janček. Bude tak zachovaná kontinuita pekného oddychového miesta v Turíku, ktoré slúži na oddych aj meditácie domácim aj cezpoľným.

Autohavária
V sobotu 5. mája sa v strede obce pri moste pred Kačalkov stala autohavária. Jedným z účastníkov autonehody bol Turíčan Pavel Paško. Ani jednému z účastníkov sa napriek značným hmotným škodám našťastie nič nestalo.

Stavebné konanie na rodinný dom Milana Makovického a manželky Zuzany
2. mája sa uskutočnilo stavebné konanie k výstavbe rodinného domu Milana Makovického a manželky Zuzany, trvalým pobytom Tatranská cesta 165/58, Ružomberok na parcele C – KN 91/2 v k.ú. obce Turík.

Žiaci odľahčili potok Turík a jeho brehy o 12 vriec odpadu alebo Deň Zeme v Turíku
Vo štvrtok 26. apríla 2012 prišlo desať žiakov ZŠ s MŠ v Liptovskej Teplej pomôcť potoku Turík a jeho brehom tým, že vyzbierali odpadky, ktoré tu zanechali obyvatelia obce a jej návštevníci. Za predpoludnie nazbierali 12 vriec odpadu. Je to smutné, ale v potoku nechýbali ani také kúsky ako uhynutá mačka, pneumatiky z traktora 4 kusy, spodné prádlo atď. Samotní žiaci sa vyslovili v tom zmysle, že je to veľmi nepekné si sami sebe takto znečisťovať prostredie, v ktorom žijeme. Školáci pracovali pod vedením pani učiteľky Jany Rezníkovej. Akciu podporila aj obec menším občerstvením pre žiakov a poskytnutím odpadových vriec

Svadba
V sobotu 21. apríla 2012 sa sobášili Marek Makovický z Turíka a Veronika Plávková z Liptovských Sliačov.

Voľby 2012 do NRSR
V sobotu 10. marca sa uskutočnili predčasné parlamentné voľby do NRSR.
Tu si môžete prečítať podrobnosti o voľbách za okres Ružomberok:
Predčasné voľby do NR-SR 2012 za RK


Rozlúčka s Mikulášom Kačalkom
V stredu 7. marca umrel vo veku 80 rokov Mikuláš Kačalka. S bývalým dlhoročným funkcionárom sa obyvatelia obce rozlúčili v piatok 9. marca na miestnom cintoríne. Okrem domácich sa na mieste večného odpočinku zišlo aj množstvo kolegov, priateľov a aj spevácky zbor z Liskovej, kde pôsobil v rokoch 1976 až 1990 na pozícii tajomníka spojených obcí Lisková - Turík. Za jeho prácu pre Turík mu obec udelila pri príležitosti jeho osemdesiatych narodenín ďakovný list. Za jeho vedenia sa v obci postavil kultúrny dom, vyasfaltovali sa cesty, priviedol sa prívod vody spod Smrekova do turíckeho vodojemu, postavil a sprevádzkoval sa televízny vykrývač na 1 a 2 tv. program nad Vlčou jamou a uskutočnili sa mnohé ďalšie investičné akcie. Česť jeho pamiatke.

Zmena stránkových hodín
Obec Turík oznamuje, že od 1. februára 2012 budú na Obecnom úrade v Turíku nasledovné stránkové dni:
Utorok 16.00 – 19.00 hod
Štvrtok 8.00 – 12.00 hod


Maškarný ples 2012
Obec Turík pozýva na 13. ročník obecného maškarného plesu venovaného deťom, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. februára v sále kultúrneho domu. Začiatok maškarného plesu je o 14.00 hod. Srdečne všetkých pozývame, ako vždy bude pripravené občerstvenie aj pekné ceny pre všetky masky.

Lyžovanie v Turíku
27. januára 2012. V Turíku je po celý víkend možnosť výbornej rodinnej lyžovačky. Členovia Lyžiarskeho oddielu TJ Lisková čerstvú snehovú nádielku spevnili ratrakom, takže všetko je na úrovni. Meteorológovia predpovedajú na víkend denné teploty okolo mínus dva až mínus sedem, v noci mínus pätnásť stupňov Celzia. Na svahu je asi 30 cm kvalitného prírodného snehu. K dispozícii je snowboard park aj bufet. Cena celodenného lístka je 4 a 6 eur. Parkovanie od počiatočnej stanice vleku asi 200 metrov. Vlek Tatrapoma je na západnom svahu Vrchštálu, jeho dĺžka je 450 metrov, prevýšenie vrcholovej a nástupnej stanice je 80 metrov.

Stolní tenisti nezvládli kľúčový zápas s Liptovskou Teplou
Stolní tenisti A-mužstva si v sobotu 21. januára zahrali s Liptovskou Teplou kľúčový zápas o zotrvanie v 7. lige. V zostave Viktor Murín, Jozef Hasálik, Samuel Samek a Rudolf Magerčiak nestačili na kvarteto Vladimír Šimalčík, Ľubo Fajta, Róbert Baran a Druska a prakticky tak ukončili aj teoretické úvahy o zotrvaní v tejto súťaži. Zápas Turík prehral 11:7. Pred 20 divákmi rozhodoval Krakovský Stanislav.

Jubilantka
V januári sa pekných 65 rokov dožila Agnesa Hýllová. Gratulujeme.

Vyberanie daní z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad a psa.
V zmysle § 19 zákona 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je dňom 31. januára 2012 povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobie rok 2011. Preto vyzývame daňovníkov, ktorým v priebehu roka 2011 nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, dedičské konanie, stavebné povolenie, kolaudácia...), aby si tieto ohlásili v termíne do 31. januára 2012 v úradných hodinách na obecnom úrade v Turíku, prípadne zaslali poštou na adresu Obce Turík. Uvedené poplatky bude obec vyberať od 1. apríla.


Zápis prvákov
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá, Hlinisko 320, 034 83 Liptovská Teplá tel. č. 044-439 22 23, e-mail: skola@zsltepla.edu.sk, http://zsltepla.edupage.org/, oznamujeme rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2012/2013 bude v stredu 25. 1. 2012 v pavilóne B základnej školy, v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod..
Doklady potrebné k zápisu:
1. vyplnený dotazník (rozdajú ho MŠ, obecné úrady a je zverejnený na stránke školy v ponuke Dokumenty školy)
2. rodný list dieťaťa
3. preukaz poistenca
4. poplatok 20,00€

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Ulica pod Chočom 550, 034 81 Lisková pozýva deti a ich rodičov na zápis do 1. ročníka na školský rok 2012/2013, ktorý sa uskutoční v dňoch: 6. a 7. februára 2011
v čase od 14,00 do 17,00 hod.
K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a poplatok 12 € na pracovné zošity.


Lyžiarsky vlek
20. januára. Lyžiarsky vlek v Turíku premáva pokiaľ je na svahu sneh. Keďže momentálne napadlo dosť snehu, cez víkend sa normálne lyžuje. Na svahu si zakúpite celodenný lístok za 4 až 6 eur. K dispozícii je aj bufet s výdajom čaju a kávy. Deti z Turíka, ktoré ešte nedovŕšili vek 15 rokov majú lyžovanie zadarmo.


Jubilant
V januári sa 75 rokov dožil Jozef Kolenčík. Gratulujeme.


Voľby
Obec Turík oznamuje, že prvé zasadnutie delegovaných členov okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR konané v marci 2012 sa bude konať v utorok 24. Januára o 16.30 h v zasadačke obecného úradu


Pribudli dôležité oznamy
Obecný úrad oznamuje, že k začiatku roku 2012 vydal dva dokumety, ktoré sme pridali do záložky OBECNÝ ÚRAD. Prvý je "Návrh rozpočtu na rok 2012" v záložke ZÁPISNICE Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA. Druhý je "Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2011" v záložke VŠEOBENE ZÁVäZNÉ NARIADENIA.


Mikuláš Kačalka 80-ročný
V utorok 6. decembra sa okrúhlej osemdesiatky dožil Mikuláš Kačalka. Pri tejto príležitosti mu udelil starosta obce Mgr. Stanislav Krakovský ďakovný list za dlhoročnú prácu pre všestranný rozvoj obce Turík. Mikuláš Kačalka stál na čele obce v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia, kedy zastával funkciu tajomníka pre spojenú obec Turík – Lisková. Za jeho vedenia sa v obci postavil kultúrny dom, vyasfaltovali sa cesty, priviedol sa prívod vody spod Smrekova do turíckeho vodojemu, postavil a sprevádzkoval sa tv. vykrývač na 1 a 2 tv. program nad Vlčou jamou a uskutočnili sa mnohé ďalšie investičné akcie.


Výročná členská schôdza DHZ v Turíku - 2011
V sobotu 25. novembra sa v zasadačke obecného úradu konala výročná členská schôdza DHZ v Turíku. Členská základňa sa dohodla okrem iného na tom, že výbor DHZ bude aj naďalej pracovať v doterajšom zložení. Stanislav Krakovský – predseda, Jozef Stašák – veliteľ, strojník, Erik Macejka – preventivár, Monika Forgáčová – pokladník, Michal Gajdoš – kontrolór a Marika Stašáková – tajomník. DHZ by malo nadviazať na doterajšiu činnosť a okrem iného pokračovať aj v usporiadaní turíckej pohárovej súťaže. Na rokovaní sa zúčastnil ako hosť z okresného výboru Ing. Miroslav Halička.
Tu si môžete prečítať výročnú správu: Výročná správa DHZ v Turíku 2011


Bleskovky z novembra
- V novembri sa manželom Michalovi Hrčkovi a Janke Hrčkovej Jančekovej narodil syn Gregor.

- V sobotu 12. novembra sa sobášili Marek Šurin z Turíka a Simona Trabalíková z Likavky.

- Vo štvrtok 1. decembra sa v knižnici Kultúrneho domu v Turíku uskutoční riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva so začiatkom o 17. hod


Stretnutie detí s Mikulášom
Stretnutie detí s Mikulášom sa v tomto roku uskutoční v sobotu 10. decembra. Mikuláš so sprievodom budú deti čakať v sále kultúrneho domu od 15-tej hodiny. Pre deti je pripravený darček so sladkosťami a veľa súťaží. Nakoniec bude tradičná malá diskotéka.


Výročná členská schôdza hasičov
Dobrovoľní hasiči budú mať výročné valné zhromaždenie v piatok 25. novembra o 17.30 h v sále kultúrneho domu. Ako delegát sa schôdze zúčastní Ing. Miroslav Halička.


Zmena odchodu autobusového spoja
SAD Ružomberok urobili v októbri zmenu odchodu autobusového spoja od zastávky Turík rázcestie s odchodom do Ružomberka o 21.20 h na 21.10 h. Autobus teda odchádza o desať minút skôr.


POZVÁNKA
Obec Turík Vás pozýva na kultúrno-spoločenské posedenie venované občanom obce v seniorskom veku (60 a viac ročným). Posedenie sa uskutoční v sobotu 19. novembra 2011 v Kultúrnom dome v Turíku so začiatkom o 16.00 h.

Program podujatia:
1. Príhovor starostu
2. Vystúpenie FS Lúčan (1 časť)
3. Program detí z Turíka
4. Vystúpenie FS Lúčan (2 časť)
5. Večera
6. Voľná zábavaZregulovanie častí brehov, prehĺbenie koryta potoka Turík
5. októbra 2011 sa na spoločnom rokovaní stretli starosta obce Stanislav Krakovský a zástupca Povodia Váhu pán Repa. Prešli si niektoré miesta potoka Turík, ktoré si vyžadujú údržbu v rámci protipovodňových opatrení. Zástupcovia dotknutých organizácií sa dohodli, že Povodie Váhu dá k dispozícii na dva alebo tri dni mechanizmy – bager (tzv. pavúk) a Tatru aby prehĺbili koryto potoka vedľa pozemku Petra Stašáka, taktiež zabezpečia vyloženie brehov potoka skalami pod mostom pri Dušanovi Dobákovi a dovezú skaly potrebné na doloženie poškodených existujúcich škarp brehov potoka. Tieto práce by sa mali zrealizovať v priebehu októbra. Obec tiež zabezpečí odstránenie brehových porastov na sprístupnenie stanovených lokalít.


Odovzdanie staveniska pre výstavbu NN prípojky a nového transformátora
4. októbra sa stretli na stavenisku budúcej individuálnej výstavby pri Kríži (má sa tu vystavať 16 nových rodinných domov a rekreačných chát) zástupcovia obce (starosta Stanislav Krakovský), majiteľ pozemku pán Slanička zo Žiliny, investor SSE v osobe pána Milana Záhradníka, projektanti, geodeti a pracovníci údržby SSE, aby prevzali stavenisko pre výstavbu elektrickej prípojky a transformátora ako aj NN prípojok pre jednotlivé stavebné pozemky. Prípojka sa bude ťahať z katastra Liptovskej Teplej popri ceste III. triedy. Stavba bude zrealizovaná asi za 2 týždne. Hodnota investície je 170 tisíc eur.


Osadenie nových lavičiek na cintoríne
O spríjemnenie prostredia na obecnom cintoríne sa postarali Peter Samek a Ľuboš Karas, ktorý zabezpečili materiál a osadenie lavičiek 3. októbra 2011. Do sviatku Všetkých svätých ešte dôjde k celkovej úprave priestorov cintorína.


Vysvätenie novej krížovej cesty
V nedeľu 2. októbra vysvätil pán farár Jozef Galovič v miestnom kostole novú krížovú cestu. O jej osadenie sa pričinili členovia farskej rady. Na svätej omši sa zišlo nezvykle veľké množstvo veriacich.


Zber nebezpečného odpadu
OBEC TURÍK OZNAMUJE, ŽE ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU bude organizovať prvý októbrový týždeň 2011 t.j. od 3. do 8. októbra 2011.
V tomto čase treba odpad doniesť v čase od 8.00 – 14. 00 hod pred kultúrny dom, kde bude uskladnený pracovníkom obce a následne odvezený a zlikvidovaný TS v Ružomberku.
N E B E Z P E Č N Ý O D P A D Patrí sem: žiarivky, pneumatiky, svetelné zdroje s obsahom ortuti, akumulátory a batérie, elektronické zariadenia, počítačová a kancelárska technika, elektromotory, biela technika – práčky, mrazničky, chladničky.


Cestári opravia most v Turíku
TURÍK – Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja bude v októbri realizovať opravu mosta ponad potok Turík, ktorý je súčasťou cesty III. triedy spájajúcej obce Lisková a Liptovská Teplá. Most pred Sálusov je momentálne v nevyhovujúcom technickom stave. Investičná akcia žilinskej župy si vyžiada zhruba 17 tisíc €.


Jubileum Karola Bilického
V týchto dňoch sa pekného životného jubilea 65. rokov dožíva Karol Bilický. Gratulujeme.


Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Vo štvrtok 8. septembra sa konalo v obecnej knižnici riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zúčastnili sa ho všetci poslanci a aj hostia starosta Liskovej Ing. Jozef Murina a riaditeľ liskovskej základnej školy Mgr. Peter Kulich. Na zasadnutí sa jednalo o rozšírení školského obvodu pre Turík aj o ZŠ v Liskovej, usporiadaní sv. omše pod Sovou skalou, usporiadaní Dňa dôchodcov, schválení úväzku starostu na 0,55, o znížení nájmu pre prevádzkovateľku obchodu s potravinami pani Milanovú, o problémaoch s internetom, o výstavbe a rekonštrukcii mosta pri Sálusovcoch, o aktivačných prácach pre nezamestaných, stolnom tenise, usporiadaní hasičskej súťaže a pod. Viac v zápisnici z obecného zastupiteľstva.


Na návšteve u Vráblovcov a Ticháňovcov
Vo utorok 30. augusta 2011 sme boli navštíviť Andrejka Ticháňa, ktorý sa narodil rodičom Janke a Petrovi vo februári a Lukáška Vrábela, ktorý sa narodil rodičom Zuzane a Matejovi v apríly tohto roku. Obaja chlapci bývajú pod jednou strechou a majú sa k svetu. Andrejko v čase našej návštevy dobre spinkal a Lukáško nás o to viac všetkých zabával. Pri príležitosti ich narodenia obec v zastúpení starostom venovala obom príspevok pri narodení vo výške 100 eur.


V Turíku je krásny biely kostol
Na kostole Navštívenia Panny Márie v Turíku sa za ostatný rok urobilo niekoľko pekných investičných akcií. Ešte v minulom roku na jeseň boli odvodnené dažďové rigoly do blízkeho kanála. V tomto roku sa veriaci pustili do ďalšieho opatrenia, ktoré má zabrániť zavĺhaniu stien kostola. Počas niekoľkodňovej brigády podpílili a obkopali základy kostola, uložili fóliu, ktorá má zabrániť prenikaniu vlhkosti a kostol obložili okruhliakmi zabezpečujúcimi lepšie odvetranie stien. Nasledovalo vybielenie interiéru kostola a nakoniec namaľovanie stien svätostánku počas víkendu 10. – 11. júna. Teraz sa kostol blízka krásne na bielo. Na namaľovanie kostola sa veriaci z Turíka poskladali z vlastných peňazí. Na ostatnej brigáde sa zúčastnili Peter Samek, Stanislav Krakovský, Ján Salva, Marián Šimún, Peter Pongrác, Roman Pongrác, Erik Macejka, Alexander Kačalka, Ladislav Krakovský...


Na návšteve u pani Jucky Cunovej
Pracovníci Obecného úradu v Turíku navštívili tretí júnový týždeň pani Jucku Cunovú, ktorá sa vo februári dožila okrúhlych 90 rokov a tým pádom sa stala aj v tejto dobe najstaršou obyvateľkou obce. Keďže sa v zime zdržiava v Bratislave u dcéry Zuzany, teraz prišla chvíľa odovzdať jej kyticu kvetov a niečo na pamiatku. Pani Cunová nás privítala obklopená všetkým čo potrebuje rozloženým v dostupnej vzdialenosti. Jej život v Turíku spestrujú rozšantené jazvečíky, všakovaké krížovky a najnovšie aj vnučka Katka, ktorá v Turíku hodlá bývať trvalo aj s rodinou.

A čo nám najstaršia obyvateľka o sebe medzi rečou prezradila?
„Nie je takej krížovky, ktorú by som nevylúštila.“
„Ja som hlavne na mäso, salámu, alebo šunku. To mám rada.“
„Teraz vo vyššom veku si dávam poháriček koňaku na ráno aj večer.“
„V živote som nebola chorá, obvodného doktora ani nepoznám. Ako sa vlastne volá?“
„Aj pofajčím si, že či!“
„Príde sem natrvalo bývať Katka aj s rodinou. Veľmi sa jej tu páči.“
„Dom potrebuje chlapskú ruku. Zateká sem, treba všetko obieliť...“
„V záhrade sledujem vtáčiky, ako hniezdia. Kedysi tu bývali datle, ale potom akosi vymizli. Teraz je tu hodne sýkoriek. Keď som bola mladá sledovala som, koľko má ktorý vtáčik vajíčok v hniezde a v zime sme im zase nechávali na stromoch loj. Mám veľmi rada všetky zvieratá.“

Tak jej prajeme všetko najlepšie do jej ďalšieho života.


3.ročník historických hasičských striekačiek PPS-8 pod názvom "Hasičské dedičstvo".
V nedeľu 12.júna 2011 sa v Liptovských Sliačoch - Vyšný pri kostole Dvoch sŕdc konal 3.ročník historických hasičských striekačiek PPS-8 pod názvom "Hasičské dedičstvo". Túto ojedinelú súťaž zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor Vyšný Sliač v spolupráci s Občianskym združením Dráčik a Obecným úradom Liptovské Sliače. Na súťaži sa zúčastnilo 10 družstiev z okresu Ružomberok, jedno družstvo z okresu Liptovský Mikuláš a jedno družstvo z východu republiky zo Svidníka. Víťazom pohárovej súťaže sa stalo družstvo z DHZ Lúčky, druhú priečku obsadili chapci z DHZ Stankovany a na treťom mieste skončilo družstvo DHZ Turík. Týmto sa chceme poďakovať všetkým sponzorom a priaznivcom hasičského športu, ktorí nám pomohli pri organizovaní tohto zaujímavého nedeľného popoludnia.         

M.Caban, organizátor súťaže Hasičské dedičstvo


Peter Karásek oslávi šesťdesiatku
V druhej polovici mája sa pekného výročia – 60- rokov – dožíva Peter Karásek.
Gratulujeme.


Otvorený nový obchod
V Turíku k poslednému dňu apríla 2011 skončila po rokoch svoju činnosť Jednota SD Liptovský Mikuláš, ktorá v kultúrnom dome prevádzkovala predajňu potravín a rozličného tovaru viac ako 25 rokov. Štafetu po nej prebrala podnikateľka Otília Milanová, ktorá predajňu rovnakého zamerania otvorila v piatok 6. mája. V novej predajni funguje samoobslužný systém predaja. Nakupujúci majú k dispozícii široký sortiment čerstvého chleba a pečiva, zeleniny a ovocia, mäsových a mliečnych výrobkov ako aj nápojov.


Na návšteve u Jána Poleča ml.
Vo štvrtok 5. mája 2011 sme boli navštíviť Jána Poleča najmladšieho s rodičmi Jánom ml. a Veronikou. Janko, ktorý sa narodil v decembri minulého roku sa má k svetu. Najlepšiu náladu má pri prechádzkach po Turíku s otcom alebo v ochrannom náručí maminy a následnom papaní. Pri príležitosti Dňa matiek obec v zastúpení starostom venovala príspevok pri narodení vo výške 100 eur.


Narodil sa Lukáš Vrábel
V pondelok 25. 4. 2011 sa manželom Matejovi a Zuzane Vráblovcom narodil syn Lukáš.


Turícka príroda ľahšia o 16 vriec odpadu
TURÍK – V stredu 20. apríla 2011 sa pred kultúrnym domom zišlo 18 žiakov základnej školy, aby si dobrým skutkom pripomenuli Deň zeme. Dobrý skutok spočíval v brigáde zameranej na vyčistenie niektorých boľavých miest v intraviláne obce – brehov potoka, blízkej horičky za obecným cintorínom, lom s rybníčkom aj baňu na vyšnom konci dediny od komunálneho odpadu, ktorý tu skončil z rôznych, mnohokrát nepochopiteľných príčin. Že ho nebolo málo, sa presvedčili aj samotní školáci pracujúci pod vedením pani učiteľky Jany Rezníkovej. Po niekoľkohodinovej práci na každého pripadlo takmer jedno plné igelitové vrece odpadu. Dúfajme, že brigádnikom ostane v srdci dobrý pocit a v budúcnosti sa sami stanú aktívnymi zástancami čistejšieho životného prostredia v obci. Akciu podporila obec Turík a ZŠ s MŠ v Liptovskej Teplej, v ktorej Turíčania nadobúdajú vzdelanie.


Cez víkend hasiči upravovali terén a cvičili
Členovia DHZ v Turíku mali rušný víkend 9. – 10. apríla 2011. V sobotu sa s pracovným náradím podujali vyčistiť od starej trávy a zarovnať krtínce lúky na Dubárni, kde so súhlasom majiteľa chcú 20. augusta tohto roku usporiadať súťaž pre dobrovoľné hasičské zbory z okresu Ružomberok pod názvom O pohár DHZ v Turíku. Vynikajúco pomohli pri tejto akcii aj Tomáš Samek a Jakub Samek, ktorý s traktorom pobránili terén. Okrem nich sa prípravných prác zúčastnil Matej Vrábel, Erik Macejka, Lukáš Stašák, Viťo Murín, Laco Krakovský, Martin Stašák, Mišo Gajdoš. V nedeľu sa uskutočnil prvý nácvik požiarneho útoku na tom istom mieste. Podľa stopiek chlapci natiahli vodu z potoka a zhodili terč za 58 sekúnd. Prvým tohoročným pretekom, kde chcú preukázať hasiči svoje schopnosti je súťaž o Pohár starostu obce Liptovský Michal. Táto sa má konať 28. mája.


Potok Turík patrí do správy Povodia Váhu
Z rokovania, ktorého sa na obecnom úrade v Turíku 6. apríla 2011 zúčastnil starosta obce a pracovník Štátnych lesov SR Ing. Grellmeth vyplýva, že potok Turík je od roku 2008 v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p, Banská Štiavnica. Tento fakt zamestnanec lesov doložil výpisom listu vlastníctva č. 306. Podľa neho správa potoka Turík prešla do Povodia Váhu na základe vodného zákona č.184/2002. Nový majiteľ ho nadobudol z titulu Z 129/05 ROEP. Evidenčná zmena bola na katastri vykonaná v roku 2008. Tento fakt bude musieť starosta preveriť aj s pracovníkmi Povodia Váhu. Stretnutie je dohodnuté na štvrtok 7. 4.2011. Zistiť tento fakt je nutné z hľadiska vyjadrovaní sa správcu toku k rôznym konaniam, ako aj k údržbe toku. Tiež z hľadiska získania pracovných miest pre nezamestnaných v obci cez národný projekt protipovodňových opatrení.Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva
V utorok 5. apríla 2011 sa v priestoroch obecnej knižnice konalo tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2011. Schôdza mala nasledovný program:

1. Úvod
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Predajňa potravín a rozličného tovaru
4. Organizácia zberu nebezpečného odpadu
5. Stavebný úrad
6. Poplatok za vodovodnú prípojku
7. Deň otcov, matiek a detí
8. Jarná údržba obce, údržba miestnych komunikácií a povrchovej kanalizácie
9. Protipovodňové opatrenia
10. Verejný hovor
11. Výstavba rodinných domov
12. Dotácia obecný rozhlas
13. Novinky z matriky
14. Diskusia
15. Záver

Zápisnicu zo zasadnutia si môžu záujemcovia o informácie prečítať v rubrike Obecný úrad/Zápisnice z obecného zastupiteľstva.Hasiči po desiatich rokoch na súťaži
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Turíku sa po desaťročnej pauze (naposledy súťažili na Pohárovej súťaži Pod komínom na Supre v roku 2001) opäť ukázali na súťažnom poli. V sobotu 29. mája 2010 sa v zostave Matej Vrábel, Ladislav Krakovský, Jozef Stašák, Martin Stašák, Ondrej Murín, Vladimír Krakovský a Erik Macejka nedali zahanbiť a v konkurencii trinástich družstiev obsadili na súťaži o Pohár starostu obce Liptovský Michal veľmi pekné     8. miesto. Po týždni tréningu sa na útok hasičov dalo pozerať, za čo patrí všetkých zúčastneným aj podpornému tímu veľká vďaka.  Výsledný čas niečo cez 43 sekúnd.


Hasiči sadili stromčeky
V nedeľu 18. apríla 2010 sa členovia a sympatizanti turíckeho dobrovoľného hasičského zboru zúčastnili brigády, v rámci ktorej sadili stromčeky pre Urbariát Lúčky na rúbanisku nad Mónikovým jazierkom. Počas slnečného dopoludnia vysadilo 15 účastníkov 2 350 stromčekov - smrekov, červených smrekov a bukov. Do obce sa partia vrátila o pol druhej poobede.  Na brigáde sa zúčastnili Janka Vrábelová, Nikola Sameková, Juraj Samek, Igor Samek, Vladimír Hýll, Michal Gajdoš, Ladislav Krakovský, Stanislav Krakovský, Jozef Stašák, Lukáš Stašák, Erik Macejka, Vladimír Krakovský, Viktor Murín a Matej Vrábel so Zuzkou Laukovou.