FOTOGALÉRIA: zoznam rok 2014
Členská schôdza Urbariátu Turík
Ples stolných tenistov
Maškarný ples
Prezidentské voľby
Záverečný stolnotenisový turnaj
Hasiči - súťaž v Liskovej
Veterná kalamita
Hasiči - súťaž v Párnici
Deň Turíka
Hasiči - súťaž Turík
Posedenie pre dôchodcov
Mikuláš
Ustanovujúce zasadnutie OZ v Turíku
Vianočný stolnotenisový turnaj