FOTOGALÉRIA: zoznam rok 2015
Výročná schôdza DHZ
Ples stolných tenistov
Snehová kalamita
Začiatok sneženia
Zima 2015
Lyžovačka
Maškarný ples
Aktuality marec-april
Nový kontrolór obce
Deň zeme a regulácia potoka
Dôchodci - ZO Jednota
Hasiči - súťaž v Michale
Hasiči - súťaž v Liskovej
Hasiči - súťaž v Liptovských Sliačoch
Deň Turíka
Omša pod Sovou skalou
Brigáda na obecnom cintoríne
Turík 2015
Mikuláš
Dochodcovia na Oravskom Repete
Vianočný stolnotenisový turnaj