FOTOGALÉRIA: zoznam rok 2016
Výročná schôdza DHZ
Ples stolných tenistov
Maškarný ples
Voľby do NR SR
Schôdza Jednoty dôchodcov
Členská schôdza Urbariátu Turík
Osadenie pútača s cyklotrasami
Regulácia potoka
Výstavba skladu
Hasiči - súťaž v Michale
Deň Turíka
Hasiči - súťaž Turík
Omša pod Sovou skalou
Nový sklad dokončený
Výročná schôdza DHZ
Posedenie pre dôchodcov
Mikuláš
Vianočný stolnotenisový turnaj
Turík 2016