Kontakt:

Obecný úrad Turík
Telefón: 00421(0)44 439 22 16
Sídlo: Budova Kultúrneho domu v Turíku
Kontaktné osoby: Mgr. Stanislav Krakovský (starosta) - tel.: 0902 608 310, 0918 512 569
Vlasta Volfová (administratívna pracovníčka) - tel.: 0902 608 320, 0905 931 755
E-mail:
turik@centrum.sk
Poštová adresa: Obec Turík, Turík 19, 034 83 Liptovská Teplá
Úradné hodiny:
Utorok v čase od 16.00 do 19.00 h
Štvrtok v čase od 08.00 do 12.00 h