Hlavný kontrolór:

Na tomto mieste si nájdete aktuality o činnosti hlavného kontrolóra obce Turík