Obec:

Poloha: Obec leží v na južnom úpätí Chočských vrchov v mieste vyústenia Turíckej doliny do Liptovskej kotliny. Nájdeme ju asi 8 km východne od okresného mesta Ružomberok.

Výmera katastra:
8,6 km2
Priemerná nadmorská výšky intravilánu obce:
500 m
Prvá písomná zmienka z roku:
1278
Počet obyvateľov:
217 (2009)
Prírodné zaujímavosti

Obec je umiestnená v atraktívnom prostredí Chočských vrchov. Priamo nad obcou sa týči Turícka Magura (1084 m), ktorá tvorí pokračovanie hrebe
ňa spadajúceho z Malého Choča.  Je tu vytvorených niekoľko menších jaskýň a bizarných vápencových útvarov.

Nad obcou sa rozkladá aj prírodná rezervácia Turícke dubiny dokazujúca pôvodnosť duba letného v Liptovskej kotline.

V Turíckej doline je na potoku Turík vytvorené menšie umelé jazierko - Mónikova priehrada, ktoré je príjemným miestom na rodinné vychádzky.