Obecný úrad:

Vážený spoluobčania,
v tejto časti našej obecnej stránky chceme poskytnúť čo najviac informácii a dokumentov o samotnom obecnom úrade, ako aj jeho činnostiach. Tu si môžete pozrieť aktuálne zloženie obecného zastupiteľstva, ako aj jednotlivé zápisnice zo zasadnutí, všeobecne záväzné nariadenia, tlačivá či obecné oznamy.
Tu je všetko podstatné, čo sa týka administratívy a riadenia obce.
Vyberte si, čo Vás zaujíma:
Obecné zastupiteľstvo
Zápisnice z obecného zastupiteľstva
Obecné oznamy
Všeobecne záväzné nariadenia
Obecné tlačivá
Obecné dokumenty