Obecné zastupitežstvo 2014-2018:


starosta obce: Mgr. Stanislav Krakovský
zástupa starostu obce: Rastislav Hamza
poslanci:Kristína Sameková
                   Mgr. Milan Frič
                   Jozef Hasálik
                   Vladimír Hatiar

hlavný kontrolór obce: Mgr. Mária Hatiarová