Turícke noviny:

V tejto novej záložke obecného webu si môžete pozrieť jednotlivé vydania obecných nepravidelných Turíckych novín.
Nakoľko sa za posledných 10-rokov (od 2000) pozabudlo na ich vydávanie, tak sa opäť začali vydávať až od roku 2010.
Prvé elektronické číslo je z 23.12.2010, kde sa mapuje dianie od roku 2006 do roku 2010. Postupne budeme pridávať aj ďalšie novšie čísla.

Noviny sú na stránke vo formáte .pdf, tak si ich pred otvorením radšej stiahnite na svoj počítač a tak otvorte, lebo sa jedná o väčšie súbory a budú sa otvárať dosť dlho.
Jednitlivé čísla Turíckych novín:
z 23.12.2010, číslo I, ročník III (12 strán)
Článok o Turíku v Spoločníku z 30.10.2014