Úvod:

Vážení návštevníci!

Vítam vás na internetovej stránke obce Turík. Dúfam, že si v nej každý nájde zaujímavé a potrebné informácie zo života obce a jej občanov. Budeme sa snažiť, aby v nej boli stále novšie a aktuálne správy. Verím, že sa nám to spoločnými silami podarí. Za veľmi dôležitú totiž považujem komunikáciu, preto budem veľmi rád, ak svoje pripomienky, postrehy a námety zašlete na naše kontaktné adresy.

Mgr. Stanislav Krakovský - starosta obce