Zverejňovanie:

Tu si môžete prezrieť, či stiahnuť všetky faktúry, zmluvy a objednávky, ktoré vykonáva obecný úrad v Turíku a je povinný ich podľa zákona č. 546/2010 Z.z. zverejňovať (ktorý dopĺňa a mení zákon č.40/1964 Zb. - Občiansky zákonník).

Zákon má účinnosť od 1.1.2011, takže sú tu k nahliadnutiu všetky dokumenty, ktoré obec od tohoto dátumu riešila.
Zverejňovanie:
Faktúry
Zmluvy
Objednávky
Verejné vyhlášky a rozhodnutia